Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Wa 2283/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-14

w ujawnionych źródłach przychodów 1) uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w W. z dnia [...] listopada 2011 r...
dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 r., W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego ustalono...

III SA/Wa 1442/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-14

za 2006 r. od przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych 1) uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2006 r. Decyzją z dnia [...] maja 2011 r. ustalił Skarżącej wysokość zobowiązania...

III SA/Wa 1443/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-14

za 2006 r. od przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych 1) uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2006 r. Decyzją z dnia [...] maja 2011 r. ustalił Skarżącemu wysokość zobowiązania...

III SA/Wa 1947/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-15

fizycznych z tytułu dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2003 r. 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika...
podatkowe z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2003 r., Zaskarżona...

III SA/Wa 2294/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-09

w ujawnionych źródłach przychodów 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu kontroli Skarbowej w W. z dnia [...] listopada 2010 r...
dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 rok w kwocie 54.102 zł, decyzją z dnia [...] sierpnia 2011 r...

III SA/Wa 765/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-09

fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2005 r. 1) uchyla zaskarżoną decyzję...
zobowiązania podatkowego z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...

III SA/Wa 1957/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-30

fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2004 r. 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
kontrolne w zakresie kontroli dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2004 rok. W toku...

III SA/Wa 2284/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-19

. nr [...] ustalił R. P. (zwanej dalej: 'Skarżącą') zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2004 r. w wysokości [...] zł...
podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...

III SA/Wa 1950/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-10

fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2002 r. 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu...
z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2002 r. w wysokości 947.393 zł. W podstawie prawnej wskazano art. 20 ust. 3...

III SA/Wa 2568/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-04

. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) stwierdza, że uchylona decyzja nie może być wykonana w całości, 3...
w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w kwocie 2.765,578 złotych., Z akt...
1   Następne >   +2   +5   +10   100