Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Skarbowego X

III SAB/Gl 1/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-04-17

, które wynika z treści art. 41 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. z 2007 r. nr C 303 s. 1). Jednym z jego fundamentalnych elementów jest prawo...
informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów w okresie 22 listopada 2016r. do co najmniej 1 czerwca 2017r. Nadto w uzasadnieniu postanowienia z 24 kwietnia 2017r. i 27 lipca 2017r...

III SA/Gl 2383/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-06-06

, m.in. listy przewozowe CMR, potwierdzenia wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, karty gwarancyjne, korespondencję mailową, przelewy bankowe., W celu uzupełnienia dowodów...
ustalono, iż podatnik:, - prowadzi działalność gospodarczą od 2003 r. w zakresie transportu drogowego towarów, kupna i sprzedaży pojazdów oraz części do nich, wynajmu pojazdów...

III SAB/Wa 79/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-30

.,, - dodatkowych dowodów dotyczących R. sp. z o.o. (karty 2003, 2014-2013),, - protokołów przesłuchań świadków z dnia 3 listopada 2015r. K. P. i B. L. (karty 1354-1359...
się po drogach województwa śląskiego pojazdów samochodowych;, - pismem z 5 sierpnia 2016r. wystąpiono do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w K...

III SAB/Gl 5/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-05-25

administracji, które wynika z treści art. 41 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. z 2007 r. nr C 303 s. 1). Jednym z jego fundamentalnych elementów...
. , zaś odpowiedź otrzymano w dniu [...] r., W dniu [...] r. wystąpiono z wnioskiem do CEPIK o udostępnienie danych 5 pojazdów, które zostały użyte do transportu oleju rzepakowego...

III SAB/Gl 5/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-03-23

publicznej i oznacza naruszenie prawa obywatela do dobrej administracji, które wynika z art. 41 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. z 2007 r. nr C 303 s. 1...
, zwykle jednoosobowe, nieposiadające zaplecza magazynowego, niezatrudniające pracowników, w cenę towaru wliczające koszty transportu pomimo braku pojazdów. Część...

III SAB/Gl 8/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-08-23

wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, karty gwarancyjne, korespondencję mailową, przelewy bankowe, W celu uzupełnienia dowodów dotyczących ustalenia faktycznego przebiegu...
:, - prowadzi działalność gospodarczą od 2003 r. w zakresie transportu drogowego towarów, kupna i sprzedaży pojazdów oraz części do nich, wynajmu pojazdów oraz naprawy pojazdów...

III SA/Gl 294/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-09-20

towarów, karty gwarancyjne, korespondencję mailową, przelewy bankowe., W celu uzupełnienia dowodów dotyczących ustalenia faktycznego przebiegu prowadzonych w kontrolowanym...
. w zakresie transportu drogowego towarów, kupna i sprzedaży pojazdów oraz części do nich, wynajmu pojazdów oraz naprawy pojazdów;, - w dokumentacji księgowej za maj 2015 r...

I SA/Wr 226/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-07-28

podatkowy dokonał analizy transakcji Skarżącego za okres od października do grudnia 2019 r., wnioski przedstawiono Skarżącemu (karta analizy transakcji). Analizę wsparto...
i zarządzanie nieruchomościami, w dalszej kolejności m.in. sprzedaż produktów rolnych i wynajem luksusowych pojazdów. W tym samym dniu Skarżący złożył zgłoszenie...

III SAB/Wa 32/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-24

wykonywanie jego uprawnień kontrolnych;, 6) wydanie uzasadnienia o zaistniałej bezczynności zwrotu podatku VAT zgodnie z art. 41 ust. 1 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej...
Skarbowego wnioskiem z dnia 12 lipca 2012 r. wystąpił o udostępnienie danych z CEPIK, dotyczących właścicieli pojazdów Fiat Seicento. W dniu 8 sierpnia 2012 r. wystosowano...

III SAB/Wa 27/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-05

była faktura dokumentująca zakup pojazdu Fiat Seicento pismem z 12 lipca 2012 r. wystąpił o udostępnienie danych z C., dotyczących właścicieli ww. pojazdu., Naczelnik...
1   Następne >   2