Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej X

II GSK 358/12 - Wyrok NSA z 2013-05-21

) osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie pracy chronionej trzech samochodów osobowych o łącznej wartości brutto 91.519,68 zł oraz opłaceniem 3 kart pojazdów...
i komfort pracy niezależnie od tego, przez kogo praca jest wykonywana. Kryteriów prawnych nie spełniał także wydatek na karty parkingowe, ponieważ jego poniesienie...

II SA/Wa 1690/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-15

[...] Ltd. (dalej jako -[...] Ltd. lub Spółka) przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, toczącego się na podstawie Traktatu Karty Energetycznej w 2009 r. oraz wyroku końcowego...
wydanego przez trybunał arbitrażowy w sprawie [...] Ltd. przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, toczącego się na podstawie Traktatu Karty Energetycznej w 2011 r...

V SA/Wa 1826/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-09

o dofinansowanie utworzenia warsztatów i o zakup pojazdu. Badaniu w trakcie kontroli podlegała dokumentacja, w tym karty drogowe, faktury, z których niewątpliwie wynikało, iż samochód...
pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych. Z treści tej umowy wynikało, iż koszty związane z ubezpieczeniem oraz eksploatacją pojazdu miał pokrywać Powiat oraz, że pojazd...

I SA/Wa 1197/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-19

. spółki:, 1) nieruchomość położoną w P. przy ul. [...], obręb [...], nr [...], nr działki [...], zapisaną w księdze wieczystej [...], wykaz karta [...] Sądu Grodzkiego w P...
[...], wykaz karta [...] Sądu Grodzkiego w P., o łącznej powierzchni [...] m2;, 3) nieruchomość położoną w P. przy ul. [...], narożnik ul. [...], obręb [...], nr mapy...

III SA/Wa 76/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-21

niepełnosprawności. Znaczna część wydatków stanowiła de facto pomoc indywidualną, o której mowa § 2 ust 12 rozporządzenia zfron. Ponadto założone dla każdego z pracowników karty usług...
, zakup komputera, zakup kasety, karty pamięci i płyty do sprzętu RTV;, 16) w odniesieniu do R. O., zatrudnionego na stanowisku kierownika ds. administracyjnych...

III SA/Wa 905/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-07-06

rozliczenia dokonanych przez nią wpłat. Sposób ten został przedstawiony, ale jedynie w wewnętrznym dokumencie - 'informacja o stanie zaległości' (karty 14-16 akt...
uruchomienie nowej działalności, t.j. stacji kontroli pojazdów oraz kasacji i utylizacji pojazdów samochodowych. Następnie skarżąca wyjaśniła, że pomimo ogromnych problemów...

II GSK 1146/11 - Wyrok NSA z 2013-01-11

i żelazka., Do pisma Spółdzielnia załączyła faktury VAT nr [...] z dnia [...] i nr [...] z dnia [...], zespołową kartę pracy z listopada 2008 r., RW z dnia [...], polecenie...
opłaty skarbowej od upoważnienia oraz opłaty za rejestrację pojazdu z dnia [...]., Postanowieniem z dnia [...] Prezes Zarządu PFRON odmówił Spółdzielni Inwalidów 'F. Ś...