Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Marszałek Województwa X

I OSK 1066/16 - Wyrok NSA z 2018-01-16

się do Urzędu Marszałkowskiego w [...] (dalej: 'organ') z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej w zakresie: 1. kopii kart drogowych pojazdu o nr rejestracyjnym...
pismem z 17 września 2015 r. stwierdził, że karty drogowe pojazdów służbowych nie są informacją publiczną i w związku z powyższym nie zostaną udostępnione. Powołując...

II SAB/Ol 69/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-01-12

. Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim w O. wyjaśnił, że karty drogowe pojazdów służbowych nie są informacją publiczną i w związku...
nie stanowią informacji publicznej. Karty drogowe dotyczą wyłącznie kwestii organizacji pracy w zakresie rozliczania czasu pracy pracowników uprawnionych do używania pojazdów...

II SA/Ol 308/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-10-11

możliwości transportu kruszywa poza nieruchomość. Spółka może bowiem korzystać ze wskazanych na mapie dróg publicznych, oznaczonych na karcie 467 kolorem zielonym...
., zatwierdził projekt organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej nr '[...]' poprzez wprowadzenie ograniczenia ruchu pojazdów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 10 t. Wskazał...

I SA/Go 532/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-06-30

której została przesłana także informacja dotycząca liczby punktów uzyskanych w poszczególnych pozycjach oceny oraz kopie kart oceny merytorycznej wniosku. Stosownie...
nr [...] pod tytułem 'Recycling pojazdów wsparty nowymi rozwiązaniami technicznymi sposobem na rozszerzenie oferty firmy'., W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej...