Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzka Komisja Lekarska X

II SA/Gd 4172/01 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-06-16

administracyjnymi uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie...
jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym, zaś zgodnie z § 2 powołanego przepisu...

II SA/Gd 1575/02 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-11-05

, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych...
, kto miał w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów...

II SA/Gd 1576/02 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-11-05

, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów...
był każdy, kto miał w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących...

II SA/Rz 782/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-07-04

administracyjnymi (Dz. U. 2016 r., poz. 718 ze zm. - dalej jako 'P.p.s.a.'), zgodnie z którym uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator...
, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób...

II OSK 128/07 - Wyrok NSA z 2007-04-20

skargi do sądu administracyjnego. W rozwinięciu tego stwierdzenia pomocne będzie odwołanie się do judykatury i doktryny w kwestii zwłaszcza interesu prawnego., W myśl art...
. 50 § 1 ppsa uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny (...). Konstrukcja tego przepisu prawa jest podobna do art. 33 ust. 2 ustawy z dnia...

IV SA/Po 540/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-09-06

lekarskiej w przedmiocie zmiany kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Zdaniem Sadu II instancji, interesu prawnego nie da się wyprowadzić z jego funkcji kontrolnej...
p.p.s.a. uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej...

IV SA/Po 542/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-09-06

komisji lekarskiej w przedmiocie zmiany kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Zdaniem Sadu II instancji, interesu prawnego nie da się wyprowadzić...
., W myśl art. 50 §1 p.p.s.a. uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna...

III SA/Kr 626/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-09-18

, zarówno w zakresie gromadzenia materiału dowodowego, jak i zagwarantowania stronie prawa do czynnej ochrony swoich interesów prawnych. W niniejszej sprawie Sąd...
lub interesu prawnego (art. 57 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). To nie skarżący ma obowiązek udowodnić przed sądem naruszenie prawa przez organ wydający...

IV SA/Po 466/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-07-13

uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej...
działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Zasada ta znajduje rozwinięcie w przepisie art. 50 §...

IV SA/Po 465/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-07-13

przepisami ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi., W myśl art. 50 § 1 ppsa uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny...
prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała...
1   Następne >   +2   4