Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Aptekarska X

II SA/Wa 313/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-17

Przewodniczącego Naczelnego Sądu [...] z dnia [...] grudnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. zasądza...
') - działając na podstawie przepisów art. 16 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018...

II SA/Wa 1374/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-27

Naczelnego Sądu Aptekarskiego z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią...
., na podstawie art. 1 ust. 2, art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 2, art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112...

II SA/Wa 291/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-12

Aptekarskiego z dnia [...] grudnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji, 2. zasądza od Naczelnej Izby...
., powołując się na ustawę o dostępie do informacji publicznej, wnioskiem z dnia [...] października 2017 r. zażądał od Naczelnego Sądu Aptekarskiego udostępnienia mu wyroku...

II SA/Po 537/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-02-28

Rada Aptekarska w P. z dnia [...] kwietnia 2018 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej; I. uchyla zaskarżoną uchwałę oraz poprzedzającą...
w zw. z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia [...] września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm., dalej: u.d.i.p.) oraz art. 104...

II SA/Wa 981/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-10-23

Aptekarskiego z dnia [...] marca 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) określa, że decyzja zaskarżona...
nie podlega wykonaniu w całości. Pismem z dnia [...] października 2004 r. T. L., powołując się na ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...

II SA/Po 956/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-03-15

[...] Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej I. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji, II...
z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w postaci: (1) treści wszystkich uchwał podjętych przez Prezydium [...] Okręgowej Rady Aptekarskiej w latach 2015-2017 na wniosek...

II SAB/Ke 20/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-06-09

Kieleckiej Okręgowej Rady Aptekarskiej w Kielcach w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. stwierdza, że Kielecka Okręgowa Rada Aptekarska w Kielcach...
, zawartą w piśmie z 15 marca 2016 r., na bezczynność tej Rady w sprawie o udostępnienie informacji publicznej, w której domagał się zobowiązania Rady do rozpoznania...

II SA/Wa 1138/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-01-20

Aptekarskiego z dnia [...] marca 2005 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej - stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji, - zaskarżona decyzja...
[...] października 2004 r. T.L. zwrócił się, na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm...

II SAB/Wa 241/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-08

Aptekarskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] grudnia 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. stwierdza, że bezczynność miała miejsce z rażącym...
, w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), o podanie danych statystycznych dotyczących liczby...

II SAB/Ke 13/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-04-30

niejawnym sprawy ze skargi B. B. na bezczynność Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Izbie Aptekarskiej w przedmiocie udzielenia informacji publicznej p o s t...
przy Okręgowej Radzie Aptekarskiej w K.' w przedmiocie udzielenia informacji publicznej. W uzasadnieniu wskazano, że wnioskiem z dnia 11 lutego 2014r. skarżący zwrócił się drogą...
1   Następne >   +2   +5   8