Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Mienia Wojskowego X

III OSK 6040/21 - Wyrok NSA z 2022-11-10

pierwszej instancji powziął informację, że skarżący, będąc funkcjonariuszem Policji, na podstawie decyzji Komendanta Powiatowego Policji [...] nr [...] z 16 marca 2009 r...
, iż nie przysługiwało mu prawo do zakwaterowania z uwagi na fakt skorzystania z jednej z form pomocy z wykorzystaniem środków publicznych, o której mowa w art. 21 ust. 6 pkt 4 ustawy...

I OSK 3057/15 - Wyrok NSA z 2017-10-26

nie dysponował wówczas pełną wiedzą w zakresie sytuacji socjalno-bytowej strony. Brak było chociażby informacji, czy przyznanie wojskowej renty inwalidzkiej miało związek...
zakreślają trzy wiodące dyrektywy: równość, proporcjonalność oraz wyważenie interesu strony i interesu publicznego., Przechodząc do oceny merytorycznej zaskarżonej decyzji...