Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki X

I OSK 253/18 - Wyrok NSA z 2019-07-19

w W. na bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie dostępu do informacji publicznej oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 17...
Regulacji Energetyki (dalej także : 'Prezes URE') w przedmiocie dostępu do informacji publicznej w pkt 1. zobowiązał Prezesa URE do rozpoznania wniosku z [...] stycznia 2017...

I OSK 1164/15 - Wyrok NSA z 2017-04-12

2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1) oddala skargę kasacyjną; 2) oddala wniosek o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania...
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), utrzymał w mocy własną decyzję z dnia 22 maja 2014 r. nr 4/05/2014...

I OSK 462/15 - Wyrok NSA z 2016-12-07

. na bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od Prezesa...
G. zwróciła się do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskiem w trybie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U....

III OSK 1048/21 - Wyrok NSA z 2021-09-30

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie dostępu do informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 22...
Energetyki w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 30 stycznia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej, zobowiązał Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do rozpatrzenia...

I OSK 1974/16 - Wyrok NSA z 2018-03-09

w [...] na bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] października 2015 r. o udzielenie informacji publicznej 1. oddala skargę...
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do rozpatrzenia wniosku [...] S. A. z siedzibą w [...] z dnia [...] października 2015 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie...

I OSK 1520/18 - Wyrok NSA z 2019-11-22

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 27 czerwca 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala...
z siedzibą w W. na bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 27 czerwca 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej - 1...

I OSK 2347/15 - Wyrok NSA z 2017-06-22

października 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną Wnioskiem z dnia 1 sierpnia 2014 r. F.B. zwrócił się do Ministra...
Gospodarki o udostępnienie w trybie art. 2 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, informacji publicznej w postaci orzeczenia Trybunału...

III OSK 805/21 - Wyrok NSA z 2022-04-13

Energetyki z dnia [...] stycznia 2018 r., nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego...
. D. na decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia [...] stycznia 2018 r., nr [...], w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej: 1. uchylił zaskarżoną...

I OSK 659/16 - Wyrok NSA z 2018-02-02

Urzędu Regulacji Energetyki z dnia [...] lutego 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 10...
Energetyki, P. wniosła o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej:, 1) liczby przyznanych koncesji (w zakresie paliw ciekłych) z uwzględnieniem informacji ile koncesji...

I OSK 2038/17 - Wyrok NSA z 2019-05-07

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] października 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę kasacyjną Wyrokiem...
wniosku K. W. z dnia [...] października 2016r. o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; stwierdził...
1   Następne >   +2   6