Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Doradców Podatkowych X

II GSK 1976/12 - Wyrok NSA z 2014-03-25

dopełnić, nawet dokładając należytej staranności, może stać w sprzeczności z zasadą budzenia zaufania obywateli do władzy publicznej. Ponadto, odmowa udzielenia informacji...
ust. 2 - nie była kwestionowana w trybie nadzoru przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zatem obowiązuje nadal., Sąd podniósł, iż wezwanie T. S...

II GSK 330/08 - Wyrok NSA z 2008-09-11

okresów bieżącego roku, albowiem przepis ten wprowadza obowiązek składania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych raz w roku w terminie do dnia 15 marca...
minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz K. R. D. P.. Spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 44, ustala się na podstawie...

II GSK 160/09 - Wyrok NSA z 2009-10-21

wniosku skarżącego. Zawód doradcy podatkowego, jak podkreślił organ, jest zawodem zaufania publicznego, a więc musi być wykonywany w sposób dostatecznie fachowy...
doradcy podatkowego'. Powyższe stwierdzenia oceniane w aspekcie odpowiedzialności za słowo osoby wykonującej zawód zaufania publicznego nie mogą prowadzić do wniosków...