Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Szkoły X

I OZ 307/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-05

, prowadzącej działalność gospodarczą - niepubliczną szkołę policealną o nazwie Szkoła Kosmetyczna 'A.P.' w W. u grzywny w kwocie 500 (pięćset) złotych w związku...
której złożono wniosek, to osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą - niepubliczną szkołę policealną Szkoła Kosmetyczna 'Akademia P.' w W. W związku...

II SAB/Bk 171/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-02-15

2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą A. w W. na bezczynność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w K...
tytułem wpisu od skargi. P. K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku w imieniu M. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą A. w W. skargę...

II SAB/Kr 46/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-07-04

brakujących oświadczeń., Wezwana została mianowicie do wyjaśnienia, czy nadal prowadzi działalność gospodarczą , ew. określenie rodzaju tej działalności , przedstawienie...
dotyczącej prowadzenia przez skarżącą ew. działalności gospodarczej, a także okoliczności związanych z członkami rodziny wnioskodawczyni tj. ich pomocą skarżącej. Okoliczności...

II SAB/Kr 229/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-01-10

miał informację, że skarżąca prowadzi działalność gospodarczą oraz że przebywa na urlopie, to powinien wiedzieć również, czy wykonuje ona zawód adwokata. Pełnomocnik nie wykazał...
sprawiedliwości przez kontrolę zgodności z prawem działalności administracji publicznej, która w myśl art. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...

II SAB/Kr 200/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-12-01

działalność gospodarczą oraz że przebywa na urlopie, to powinien wiedzieć również, czy wykonuje ona zawód adwokata. Pełnomocnik nie wykazał również, że nie mógł telefonicznie...
administracyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1647), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę zgodności z prawem działalności administracji...

II SAB/Wa 138/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-24

, z których wynika wysokość uzyskiwanych dochodów z działalności gospodarczej, kserokopii dokumentów PIT za rok 2015 i ewentualnie za rok 2016, kopii wyciągów bankowych...

II SAB/Wa 158/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-23

, z których wynika wysokość uzyskiwanych dochodów z działalności gospodarczej, kserokopii dokumentów PIT za rok 2015 i ewentualnie za rok 2016, kopii wyciągów bankowych...

II SAB/Wa 93/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-26

majątkowej, w tym m.in. do wskazania, czy otrzymuje świadczenia na dzieci z rządowego programu 500+, czy prowadzi działalność gospodarczą pod adresem zamieszkania, do nadesłania...

II SAB/Wa 139/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-12

, z których wynika wysokość uzyskiwanych dochodów z działalności gospodarczej, kserokopii dokumentów PIT za rok 2015 i ewentualnie za rok 2016, kopii wyciągów bankowych...

II SAB/Wa 147/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-12

, z których wynika wysokość uzyskiwanych dochodów z działalności gospodarczej, kserokopii dokumentów PIT za rok 2015 i ewentualnie za rok 2016, kopii wyciągów bankowych...
1   Następne >   +2   +5   +10   19