Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych X

II SAB/Sz 71/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-01-27

, czy i jakim terminie przysługuje stronie prawo do złożenia oświadczenia, co wynika z art. 107 K.p.a. Poprzez przekazanie nieruchomości, działalność gospodarcza prowadzona...
działalności agroturystycznej., Odpowiadając na skargę Administrator Jednostki Gospodarczej Zasobu w [...] Oddziału Terenowego w [...] Agencji Nieruchomości Rolnych...

II SA/Go 341/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-10-13

o ustroju sądów administracyjnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1647 ze zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności...
o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne., Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu...

II SAB/Bd 49/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-06-02

oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób...
RP i przepisów ustawy z 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej, obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej...

II SAB/Sz 145/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-01-08

o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego...
o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej...

II SAB/Ol 179/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-05

na uwzględnienie., Sprawowana przez sądy administracyjne kontrola działalności administracji publicznej obejmuje m.in. orzekanie w sprawach skarg na bezczynność organów...
dostępu do wiedzy na temat działalności organów władzy publicznej realizuje ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014r., poz. 782...