Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Sz 20/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-03-15

, że dokumenty te stanowią tajemnicę handlową przedsiębiorstwa i nie są objęte ustawą o dostępie do informacji publicznej. Jednocześnie poinformował wnioskodawcę...
do udostępnienia informacji publicznej, ale i to, że jego zdaniem, jest on wyłączony w sposób generalny spod stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej...

II SA/Sz 1158/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-12-22

. 17 ust. 1 oraz w zw. z art. 1 ust. 1, art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, po rozpatrzeniu wniosku...
r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Dodatkowo odmowa udostępnienia treści skarg jest uzasadniona treścią art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej...

II SAB/Sz 94/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-09-10

z dnia [..] r., na podstawie art. 4 ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1662 ze zm.) w związku z art. 86...
, nie można odmówić waloru informacji publicznej, a zatem jego wniosek z punktu widzenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej jest w pełni zasadny., Koło...

II SA/Sz 1158/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-02-08

. o dostępie do informacji publicznej, zwrócił się o udzielenie informacji publicznej, w zakresie 'ile środków otrzymał strażnik M. O. dofinansowania do wypoczynku, urlopu...
informacje stanowią wprawdzie informacje publiczne, jednak uwzględniając art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, prawo...

II SAB/Sz 209/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-10-26

jako podlegający przepisom ustawy o dostępie do informacji publicznej albowiem stanowi nadużycie prawa do informacji i formalnie nie podlega w ogóle pod przepisy tej ustawy...
Ustawy o dostępie do informacji publicznej i z tego powodu nie należy go realizować., Dalej Organ wskazał, że nadużywaniem prawa do informacji są pytania Skarżącego...

II SA/Sz 1005/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-03-22

o dostępie do informacji publicznej. W szczególności informacją publiczną jest informacja o wydatkach podmiotu publicznego na wynagrodzenia pracowników. W związku z powyższym...
ochronie prywatności poszczególnych osób w stosunku do realizacji interesu publicznego, jakim jest zapewnienie dostępu do informacji publicznej., Burmistrz wskazał...

II SAB/Sz 124/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-11-27

. Prace te nie zawsze pozwalają na wygenerowanie określonej części danych z zachowaniem obowiązku wynikającego z art. 12 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej tj...
, która informację udostępniała. Organ poinformował też B. B., że jego wniosek o udostępnienie informacji publicznej, zgodnie z art.13 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznej...

II SAB/Sz 81/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-10-16

wątpliwości, że taka odmowa, następuje w drodze decyzji, wydawanej na podstawie art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Odmowa udzielenia informacji...
zaskarżono - Gmina - nie ma w niniejszej sprawie legitymacji biernej (na mocy art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...

II SAB/Sz 45/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-06-26

29.10.2012 r. M.S. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo powołując się na art.2 ust. 1 ustawy i dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września...
również, iż decyzję odmowną wydaje się wówczas, gdy organ odmawia dostępu do informacji publicznej z uwagi na ochronę danych osobowych, tajemnicę zawodową, służbową, państwową...

II SAB/Sz 21/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-04-28

, zarzucając naruszenie art. 4 ust. 1, w zw. z art. 1 ust. 1, art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, Starosta B. jedynie udzielił informacji z dnia [...], iż żądane informacje nie posiadają charakteru informacji publicznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100