Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju, Pracy i Technologii X

I SA/Wa 779/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 305/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rozwoju i Technologii w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 246/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rozwoju i Technologii w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia

I SA/Wa 1042/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w przedmiocie wezwania do wydania nieruchomości

I SA/Wa 2895/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczeń

I SA/Wa 1271/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-09-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 138/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SAB/Wa 18/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-08

Sprawa ze skargi C. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

I SA/Wa 1699/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w przedmiocie ustalenia odszkodowania

VII SA/Wa 387/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
1   Następne >   +2   +5   +10   79