Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju, Pracy i Technologii X

IV SA/Wa 2923/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie zarachowania wpłaty uiszczonej tytułem kary pieniężnej za wydanie decyzji po terminie

VIII SA/Wa 281/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

IV SA/Wa 320/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie ustalenia odszkodowania

IV SA/Wa 2934/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie zarachowania wpłaty uiszczonej tytułem kary pieniężnej za wydanie decyzji po terminie

IV SA/Wa 2432/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej

IV SA/Wa 1431/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-09-02

Skarga P. sp. z o.o. z siedzibą w Z. na postanowienie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z [...] kwietnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

I SA/Wa 1218/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 2254/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

VII SA/Wa 1937/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

IV SA/Wa 468/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-13

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
1   Następne >   +2   4