Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prokurator X
  • Symbol

II SO/Ol 15/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-08-05

Wniosek F.W. o wymierzenie grzywny Prokuratorowi Okręgowemu w O.

IV SAB/Wa 64/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Generalnego w przedmiocie wykonywania obowiązków

I OW 32/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-05

Wniosek T. P. zatytułowanego: 'o ustalenie właściwości organu do rozpatrzenia wniosku z dnia 16.12.08 r.'

I OZ 224/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w Świnoujściu w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OZ 285/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego w Szczecinie w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OZ 597/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-08

Zażalenie na zarządzenie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego w Szczecinie w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OZ 872/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w S. w sprawie udzielenia informacji publicznej

II SA/Sz 325/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-05-21

Skarga o wznowienie postępowania sądowego w sprawie o sygn. akt II SO/Sz 23/08 w sprawie z Jego wniosku o wymierzenie Prokuratorowi grzywny

II SAB/Sz 68/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-04-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SO/Sz 30/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-01-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z wniosku P. J. o wymierzenie grzywny Prokuratorowi
1   Następne >   +2   +5   +10   100