Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Geodeta X

III SA/Wr 356/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-09-07

Sprawa ze skargi D. K. i A. K. na: przewlekłe, a także niezgodne z wnioskiem skarżących i z prawem załatwienie sprawy przez Geodetę Powiatowego w L.,

II SA/Kr 1923/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Wojewódzkiego w N. w przedmiocie określenia opłat rocznych za zarząd nieruchomością Skarbu Państwa

II SAB/Sz 58/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-06-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OSK 128/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-20

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie zawiadomienia o zebraniu materiału dowodowego i możliwości zapoznania się z nim