Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalny Służby Więziennej X

II SAB/Ol 82/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-04-18

z tego tytułu, nie ubiegał się też o świadczenia z pomocy społecznej. Nie posiada oszczędności ani przedmiotów wartościowych, a zgromadzone na rachunku bankowym środki finansowe...
również innych świadczeń z urzędu pracy, ani świadczeń z pomocy społecznej. Zaznaczył, że nie posiada oszczędności ani przedmiotów wartościowych. Środki finansowe na jego koncie...

II SAB/Ol 35/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-03-27

dokumentów wynika, że wnioskodawca prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe. Jest osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku, nie ubiegał się o świadczenia z pomocy...
bezrobotną bez prawa do zasiłku, nie otrzymuje również innych świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy ani świadczeń z pomocy społecznej. Zaznaczył, że nie posiada oszczędności...

II SA/Ol 254/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-03-27

się też o świadczenia z pomocy społecznej. Wnioskodawca wykazał, że jest właścicielem mieszkania o pow. 36 m² i nieruchomości rolnej o pow. 0,59 ha. Nie posiada...
, że zamierza wnieść skargę kasacyjną od wyroku tut. Sądu. Podał, że jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku, nie otrzymuje również innych świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy...

II SA/Ol 652/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-02-08

świadczeń z tego tytułu, nie ubiegał się też o świadczenia z pomocy społecznej. Utrzymuje się z dobrowolnego wsparcia finansowego krewnych, dorywczych prac sezonowych...
również innych świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy w B. ani świadczeń z pomocy społecznej. Zaznaczył, że nie posiada oszczędności ani przedmiotów wartościowych. Środki...

II SAB/Ol 54/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-02-09

. Jest osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku, ponadto nie otrzymuje innych świadczeń z tego tytułu, nie ubiegał się też o świadczenia z pomocy społecznej. Utrzymuje...
jego możliwości finansowe. Podał, że jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku, nie otrzymuje również innych świadczeń z urzędu pracy ani świadczeń z pomocy społecznej...

II SA/Ol 19/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-02-09

z tego tytułu, nie ubiegał się też o świadczenia z pomocy społecznej. Utrzymuje się z dobrowolnego wsparcia finansowego krewnych, dorywczych prac sezonowych i zbieractwa runa...
bezrobotną bez prawa do zasiłku, nie otrzymuje również innych świadczeń z urzędu pracy, ani świadczeń z pomocy społecznej. Zaznaczył, że nie posiada oszczędności ani przedmiotów...

II SA/Ol 417/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-04-11

kopii dokumentów wynika, że wnioskodawca prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe. Jest osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku, nie ubiegał się o świadczenia z pomocy...
pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika w osobie adwokata W. S. Zgodnie z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku i dochodach...

II SAB/Ol 91/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-04-04

. Jest osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku, nie ubiegał się, o świadczenia z pomocy społecznej i nie uzyskuje żadnego dochodu. Wnioskodawca wykazał...
ze złożonego oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, i dochodach, wnioskodawca sam prowadzi gospodarstwo domowe. Do jego majątku należą mieszkanie o powierzchni 36 m2...

II SAB/Ol 61/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-04-13

wynika, że wnioskodawca prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe. Jest osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku, nie ubiegał się o świadczenia z pomocy społecznej...
oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach, wnioskodawca sam prowadzi gospodarstwo domowe. Do jego majątku należą mieszkanie o powierzchni 36 m2 oraz nieruchomość...

II SA/Ol 652/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-12-14

jego skargi, wniósł o ustanowienie adwokata. Zgodnie z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku i dochodach, skarżący sam prowadzi gospodarstwo domowe. Do jego majątku...
oraz dochodów. W rubrykach nr 5, 9 i 11 podniósł, iż jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku, nie uzyskuje świadczeń finansowych, takich jak dodatki szkoleniowe, stypendia...
1   Następne >   2