Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Po 126/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-08-05

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm. - w skrócie: 'u.p.d.o.f.'), jako tzw. 'ulga meldunkowa'., Wniosek...
. z [...] lipca 2013 r., Sąd wskazuje, że przy ocenie warunków koniecznych do zastosowania ulgi meldunkowej (a zatem kwestii stanowiącej przedmiot sporu między skarżącym...

I SA/Po 2207/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-05-12

stosownych formalności. Jednakże nie złożyła do Urzędu Skarbowego oświadczenia uprawniającego do tzw. ulgi meldunkowej. Nadto wskazała, że nie jest w stanie zapłacić...
, że podatniczka nabyła lokal mieszkalny w dniu [...].11.2007 r., kiedy obowiązywała tzw. ulga meldunkowa. Warunkiem jednak skorzystania z ulgi było złożenie stosownego oświadczenia...

I SA/Po 552/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-24

[...] stycznia 2015 r., W dniu [...] stycznia 2015 r. skarżąca została poinformowana telefonicznie przez urzędnika Urzędu Skarbowego w C. o braku oświadczenia o uldze meldunkowej...
w art. 1., Z powyższych regulacji wynika, że by podatnik zachował prawo do skorzystania z tak zwanej ulgi meldunkowej, musiały zostać kumulatywnie spełnione dwa warunki...

I SA/Po 551/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-24

[...] stycznia 2015 r. małżonka skarżącego została poinformowana telefonicznie przez urzędnika Urzędu Skarbowego w C. o braku oświadczenia o uldze meldunkowej i niewykazaniu...
. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy zmienianej w art. 1., Z powyższych regulacji wynika, że by podatnik zachował prawo do skorzystania z tak zwanej ulgi meldunkowej...

I SA/Po 106/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-05-24

, iż co do zasady podatniczka, miała możliwość skutecznego uzyskania prawa do rozpatrywanej ulgi meldunkowej. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. b) u.p.d.o.f., w brzmieniu...
zamieszkania podatnika. Powyższy termin 14 dni do złożenia oświadczenia dla uzyskania ulgi meldunkowej został przedłużony mocą art. 8 ust. 3 zd. 1 powołanej ustawy...

I SA/Po 116/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-05-19

dochodowego z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej przed upływem 5 lat od daty sprzedaży - tzw. 'ulgi meldunkowej'. Do oświadczenia podatniczka dołączyła kopie:, - aktu...
samego budynku, w przypadku stałego zameldowania w tym budynku dłużej niż 12 miesięcy przed datą zbycia, będzie korzystał ze zwolnienia od podatku w ramach tzw. 'ulgi...

I SA/Po 869/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-06-26

nie może skorzystać z tzw. ulgi meldunkowej, gdyż w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r. brak jest przepisów konstytuujących tą ulgę., W związku...
. do dnia 31 grudnia 2008 r. W konsekwencji przy sprzedaży mieszkania wnioskodawca nie może skorzystać z tzw. ulgi meldunkowej, gdyż w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1...

I SA/Po 783/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-02-13

'ulgi meldunkowej' w u.p.d.f., przy czym sąd uznał, że dla ustalenia tego zakresu konieczne jest zastosowanie wykładni celowościowej, a nie jedynie językowej. Celem...
innego stanu faktycznego i dotyczyła odrębnej od rozpatrywanej w niniejszej sprawie kwestii merytorycznej. Sprawa dotyczyła bowiem zagadnienia czy tzw. 'ulga meldunkowa...

I SA/Po 946/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-02-27

z opodatkowania w postaci tzw. ulgi meldunkowej, jednak warunków tego zwolnienia nie spełnił, bowiem pomimo że faktycznie zamieszkiwał w sprzedanym mieszkaniu przez okres pięciu...
podatkowej jest instytucją mającą charakter nadzwyczajny. Zastosowanie ulgi uzasadnione będzie jedynie w takich przypadkach, które są niezależne od sposobu postępowania...

I SA/Po 240/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-08-21

o spełnieniu warunków do uzyskania tzw. ulgi meldunkowej należy złożyć do właściwego Urzędu Skarbowego w terminie 14 dni od dnia zbycia nieruchomości., Jak wskazali wnioskujący...
'), po rozpatrzeniu wniosku A. i B. [...], udzielił ulgi podatkowej w postaci rozłożenia na 12 rat zapłatę zaległości podatkowej z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych...
1   < Poprzednie   2   Następne >   4