Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Po 126/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-08-05

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm. - w skrócie: 'u.p.d.o.f.'), jako tzw. 'ulga meldunkowa'., Wniosek...
. z [...] lipca 2013 r., Sąd wskazuje, że przy ocenie warunków koniecznych do zastosowania ulgi meldunkowej (a zatem kwestii stanowiącej przedmiot sporu między skarżącym...

IV SA/Po 88/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-10-07

do ustalenia strefy płatnego parkowania i wyposażył w uprawnienie do przyznania 'niektórym użytkowników dróg' przywilejów w postaci ulg w opłatach za postój pojazdów...
meldunkowy, nałożony na nią przez przepis ustawy winna korzystać z tego samego przywileju, co osoba przestrzegająca obowiązku meldunkowego. Równość wobec prawa, jakiej domaga...

I SA/Po 880/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-02-06

dawnych [...]), a nie budynki posadowione na danym fragmencie działki. Parafia - w postępowaniach meldunkowych prowadzonych przez Prezydenta Miasta [...] - konsekwentnie...
:, 1) grunty,, 2) budynki lub ich części;, 3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej., Zgodnie z art. 1b ust. 1 tej ustawy, ulgi...

IV SA/Po 52/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-10-15

pieniężnych lub udzielanie ulg w ich wykonaniu;, 6)tryb europejskiej współpracy administracyjnej., W tym miejscu warto wskazać, że jak zauważył Trybunał Konstytucyjny w wyroku...
się o polski dokument tożsamości), które wykonały obowiązek meldunkowy na terenie danej gminy. Przepis art. 8 u.e.l. Określa zaś, że w rejestrach mieszkańców gromadzone są dane...