Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Po 869/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-06-26

nie może skorzystać z tzw. ulgi meldunkowej, gdyż w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r. brak jest przepisów konstytuujących tą ulgę., W związku...
. do dnia 31 grudnia 2008 r. W konsekwencji przy sprzedaży mieszkania wnioskodawca nie może skorzystać z tzw. ulgi meldunkowej, gdyż w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1...

I SA/Po 783/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-02-13

'ulgi meldunkowej' w u.p.d.f., przy czym sąd uznał, że dla ustalenia tego zakresu konieczne jest zastosowanie wykładni celowościowej, a nie jedynie językowej. Celem...
innego stanu faktycznego i dotyczyła odrębnej od rozpatrywanej w niniejszej sprawie kwestii merytorycznej. Sprawa dotyczyła bowiem zagadnienia czy tzw. 'ulga meldunkowa...

I SA/Po 946/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-02-27

z opodatkowania w postaci tzw. ulgi meldunkowej, jednak warunków tego zwolnienia nie spełnił, bowiem pomimo że faktycznie zamieszkiwał w sprzedanym mieszkaniu przez okres pięciu...
podatkowej jest instytucją mającą charakter nadzwyczajny. Zastosowanie ulgi uzasadnione będzie jedynie w takich przypadkach, które są niezależne od sposobu postępowania...