Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego X

I SA/Po 508/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-10-19

w [...] z dnia 6 maja 2022 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę. ` Naczelnik [...] Urzędu Celno-Skarbowego [...] decyzją z 11 października...
z 2 listopada 2021 r. złożył odwołanie od tej decyzji., W toku postępowania odwoławczego, strona pismem z 10 stycznia 2022 r. wniosła o zawieszenie postępowania do czasu...

I SA/Sz 285/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-09-09

-Skarbowego w S. z dnia [...] lutego 2020 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania podatkowego oddala skargę. G. Z. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą...
za Stronę pełnomocnik zawodowy złożył zastrzeżenia, co do ustaleń zawartych w wyniku kontroli celno-skarbowej. Dodatkowo w piśmie zamieścił wniosek o zawieszenie postępowania...

I SA/Sz 290/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-09-24

. na postanowienie Naczelnika Z. Urzędu Celno-Skarbowego w S. z dnia [...] lutego 2020 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania podatkowego oddala skargę. Zaskarżonym...
r., znak: [...], którym odmówiono zawieszenia postępowania podatkowego prowadzonego wobec S. (dalej: 'Spółka', 'Skarżąca') w zakresie kontroli rzetelności deklarowanych...

II FZ 108/22 - Postanowienie NSA z 2023-01-19

. M. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 20 października 2020 r. sygn. akt I SA/Kr 926/19 w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania...
w sprawie z wniosku skarżącego o zawieszenie postępowania sądowego w sprawie ze skargi skarżącego na czynności Naczelnika [...] Urzędu Celno-Skarbowego w K. w przedmiocie...

I SA/Po 66/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-03-29

. wniosła o zawieszenie postępowania podatkowego do czasu dokonania właściwej weryfikacji i kontroli przez n. organ podatkowy wobec A. A.. Jako podstawę prawną zawieszenia...
[...] Urzędu Celno-Skarbowego w [...] postanowieniem z [...] października 2021 r. nr [...] odmówił zawieszenia postępowania., W kontekście postanowień art. 201 § 1c pkt 1 O.p....

I SA/Po 819/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-03-19

-Skarbowego w [...] z dnia [...] października 2020r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę. W dniu [...] listopada 2020 r. M. W. i W. W. wnieśli...
[...] sierpnia 2020 r. nr [...], odmawiające zawieszenia postępowania prowadzonego w związku z odwołaniami strony skarżącej od decyzji Naczelnika [...] Urzędu Celno-Skarbowego...

I SA/Po 817/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-03-19

w [...] z dnia [..] października 2020 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę. W dniu [...] listopada 2020 r. M. W. wniósł skargę...
2020 r., nr [...], odmawiające zawieszenia postępowania prowadzonego w związku z odwołaniem strony skarżącej od decyzji Naczelnika [...] Urzędu Celno-Skarbowego w P...

I SA/Sz 383/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-10-13

-Skarbowego w S. z dnia [...] kwietnia 2022 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania podatkowego w sprawie podatku od towarów i usług za okresy od stycznia...
do maja 2019 r. oddala skargę. Pismem z 17 lutego 2022 r. S. R. (dalej 'skarżąca') złożyła wniosek o zawieszenie postępowania podatkowego w przedmiocie podatku od towarów...

I SA/Sz 382/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-10-13

-Skarbowego w S. z dnia [...] kwietnia 2022 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania podatkowego w sprawie podatku od towarów i usług za okresy od stycznia...
do grudnia 2018 r. oddala skargę. Pismem z 17 lutego 2022 r. S. R. (dalej 'skarżąca') złożyła wniosek o zawieszenie postępowania podatkowego w przedmiocie podatku od towarów...

I FSK 723/21 - Postanowienie NSA z 2023-11-15

na uwzględnienie., Na rozprawie w dniu 26 października 2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie trzyosobowym postanowił o zawieszeniu postępowania. Motywy...
. W piśmie procesowym z dnia 6 listopada 2023 r. Skarżąca zresztą wskazuję na przyczynę zawieszenia postępowania podaną przez Sąd (str. 2)., Zawieszenie postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   41