Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego X

I SA/Sz 285/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-09-09

-Skarbowego w S. z dnia [...] lutego 2020 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania podatkowego oddala skargę. G. Z. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą...
za Stronę pełnomocnik zawodowy złożył zastrzeżenia, co do ustaleń zawartych w wyniku kontroli celno-skarbowej. Dodatkowo w piśmie zamieścił wniosek o zawieszenie postępowania...

I SA/Sz 290/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-09-24

. na postanowienie Naczelnika Z. Urzędu Celno-Skarbowego w S. z dnia [...] lutego 2020 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania podatkowego oddala skargę. Zaskarżonym...
r., znak: [...], którym odmówiono zawieszenia postępowania podatkowego prowadzonego wobec S. (dalej: 'Spółka', 'Skarżąca') w zakresie kontroli rzetelności deklarowanych...

I SA/Po 66/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-03-29

. wniosła o zawieszenie postępowania podatkowego do czasu dokonania właściwej weryfikacji i kontroli przez n. organ podatkowy wobec A. A.. Jako podstawę prawną zawieszenia...
[...] Urzędu Celno-Skarbowego w [...] postanowieniem z [...] października 2021 r. nr [...] odmówił zawieszenia postępowania., W kontekście postanowień art. 201 § 1c pkt 1 O.p....

I SA/Po 819/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-03-19

-Skarbowego w [...] z dnia [...] października 2020r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę. W dniu [...] listopada 2020 r. M. W. i W. W. wnieśli...
[...] sierpnia 2020 r. nr [...], odmawiające zawieszenia postępowania prowadzonego w związku z odwołaniami strony skarżącej od decyzji Naczelnika [...] Urzędu Celno-Skarbowego...

I SA/Po 817/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-03-19

w [...] z dnia [..] października 2020 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę. W dniu [...] listopada 2020 r. M. W. wniósł skargę...
2020 r., nr [...], odmawiające zawieszenia postępowania prowadzonego w związku z odwołaniem strony skarżącej od decyzji Naczelnika [...] Urzędu Celno-Skarbowego w P...

I SA/Gd 898/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-06-26

Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego z dnia 1 marca 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę. 'A' S.A. (dalej w skrócie zwana Spółką) za 2013...
. odmówił zawieszenia postępowania podatkowego prowadzonego wobec Spółki., Po rozpatrzeniu wniesionego przez Spółkę zażalenia Naczelnik postanowieniem z dnia 1 marca 2019 r...

I SA/Sz 284/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-09-10

z siedzibą w L. na postanowienie Naczelnika Z. Urzędu Celno-Skarbowego w S. z dnia [...] lutego 2020 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania podatkowego...
Naczelnika UCS z [...] grudnia 2019 r. znak: [...] o odmowie zawieszenia postępowania podatkowego prowadzonego wobec F. A. Sp. z o.o., L. ., Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia...

I SA/Gd 712/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-06-26

Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego z dnia 6 lutego 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania podatkowego oddala skargę. 'A' S.A. (dalej w skrócie zwana...
w deklaracji CIT-8 za 2013 r. - 68.441.156,15 zł., Po otrzymaniu wyniku kontroli Spółka w piśmie z dnia 26 października 2018 r. złożyła wniosek o zawieszenie postępowania...

I SA/Lu 263/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-07-30

Celno-Skarbowego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę. Postanowieniem z dnia [...] r. Naczelnik [...] Urzędu Celno...
zawieszenia postępowania podatkowego w zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego w podatku akcyzowym za 2014 r., utrzymał w mocy postanowienie własne jako organu...

I SA/Gd 1693/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-03-15

[...] Urzędu Celno- Skarbowego (dalej jako 'Naczelnik') z dnia [...] 2021 r., odmawiające zawieszenia kontroli celno- skarbowych:, - umorzył postępowanie zażaleniowe...
nr [...] oraz [...], wskazując że instytucja zawieszenia postępowania, służy pogodzeniu zasady ciągłości postępowania z koniecznością czasowego zaniechania jego prowadzenia. Stąd...
1   Następne >   +2   +5   +10   35