Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

II SA/Bd 795/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-09-23

na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w T. z dnia ... 2015 r. nr ... w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania...
ustanowionego postanowieniem SR w M. z ... 2009r.), złożyła wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego, na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 oraz pkt 2 i 3 K.p.a....

III SA/Łd 978/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-01-29

, nie zaś samego śledztwa, pomimo użycia w postanowieniu o zawieszeniu postępowania sformułowania 'zakończenie śledztwa'. Wobec powyższego, zdaniem organu II instancji...
ma kluczowe znaczenie dla kontroli zasadności zawieszenia postępowania w sprawie. Zdaniem strony skarżącej w postępowaniu karnym nie zostanie przesądzona żadna kwestia...

III SA/Łd 979/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-01-29

o zawieszeniu postępowania sformułowania 'zakończenie śledztwa'. Wobec powyższego, zdaniem organu II instancji, podjęcie w rozpatrywanej sprawie zawieszonego postępowania...
postępowania, organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie strony. W sytuacji zawieszenia postępowania z urzędu aktywność w kontrolowaniu...

III SA/Łd 766/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-01-19

śledztwa, pomimo użycia w postanowieniu o zawieszeniu postępowania sformułowania 'zakończenie śledztwa'. Wobec powyższego, zdaniem organu II instancji, podjęcie...
ma kluczowe znaczenie dla kontroli zasadności zawieszenia postępowania w sprawie. Zdaniem strony skarżącej w postępowaniu karnym nie zostanie przesądzona żadna kwestia...

III SA/Łd 764/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-01-19

śledztwa, pomimo użycia w postanowieniu o zawieszeniu postępowania sformułowania 'zakończenie śledztwa'. Wobec powyższego, zdaniem organu II instancji, podjęcie...
zasadności zawieszenia postępowania w sprawie. Zdaniem strony skarżącej w postępowaniu karnym nie zostanie przesądzona żadna kwestia, której rozstrzygnięcie warunkuje...

III SA/Łd 765/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-01-19

, który może wyznaczać zasadność podjęcia zawieszonego postępowania, jest zakończenie postępowania karnego, nie zaś samego śledztwa, pomimo użycia w postanowieniu o zawieszeniu...
zawieszenia postępowania w sprawie. Zdaniem strony skarżącej w postępowaniu karnym nie zostanie przesądzona żadna kwestia, której rozstrzygnięcie będzie umożliwiało...

III SA/Łd 939/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-02-25

, który może wyznaczać zasadność podjęcia zawieszonego postępowania, jest zakończenie postępowania karnego, nie zaś samego śledztwa, pomimo użycia w postanowieniu o zawieszeniu...
., Zgodnie z art. 97 § 2 k.p.a. gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie strony...

I SA/Rz 96/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-12-01

trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane., Podkreślono...
terminie od dnia jego zawieszenia nakłada na organ obowiązek uznania za wycofane żądanie wszczęcia postępowania odwoławczego., Stwierdził, że wnioskami wszczynającymi...

III SA/Łd 961/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-02-17

§ 1 k.k. i inne., W dniu 21 maja 2018 r. organ I instancji wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania z urzędu, wskazując, że postępowanie podlega zawieszeniu...
wskazał, że 'podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie strony po zakończeniu ww. śledztwa'. Jako podstawę prawną dla zawieszenie postępowania z urzędu Kierownik Biura...

III SA/Łd 960/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-02-17

dla uzyskania wsparcia finansowego, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i inne., W dniu 21 maja 2018 r. organ I instancji wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania z urzędu...
, wskazując, że postępowanie podlega zawieszeniu do czasu zakończenia śledztwa prowadzonego przez Wydział do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Ł. pod nadzorem...
1   Następne >   +2   +5   +10   100