Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Lu 358/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-11-19

zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego budowy obiektu budowlanego oddala skargę Postanowieniem z dnia [...] marca 2013 r., wydanym na podstawie art. 134...
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. P. z dnia [...] stycznia 2013 r., znak: [...] o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia...

I SA/Lu 250/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-07-10

Administracji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego I. oddala skargę; II. przyznaje doradcy podatkowemu K. S. kwotę...
. zobowiązany złożył wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie wymienionych tytułów wykonawczych do czasu wydania opinii biegłego sądowego...

III SA/Lu 48/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-06-17

[...] z dnia [...] października 2019 r., nr [...], odmawiające zawieszenia postępowania administracyjnego., Powyższe rozstrzygniecie zapadło w sprawie, której stan...
., Pismem z dnia 5 lipca 2019 r. M. G. wniosła o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych. W uzasadnieniu...

I SA/Lu 592/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-12-10

'A' Sp. z o.o. w likwidacji na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę...
w [...] na postanowienie Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego, utrzymał w mocy zaskarżone...

I SA/Lu 607/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-10-20

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w przedmiocie zawieszenia postępowania podatkowego - oddala skargę...
w całości postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. (dalej też: Kolegium) z dnia [...] w sprawie odmowy wszczęcia postępowania w przedmiocie zawieszenia...

I SA/Lu 874/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-05-15

. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. I SA/Lu 874/18...
Urzędu Skarbowego w B. z [...] r., nr [...] w sprawie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego z [...] r...

I SA/Lu 793/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-11-22

ze skargi B. S. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] lipca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala...
w mocy postanowienie Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w L. (dalej jako 'organ I instancji') z dnia [...] maja 2017 r., nr [...], odmawiające zawieszenia postępowania...

II SA/Lu 538/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-11-04

-II.6740.30.2021.AW o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania dla P. z siedzibą w L. pozwolenia na budowę odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej...
na powyższe zawiadomienie w dniu 9 marca 2021 r. do organu pierwszej instancji wpłynął wniosek T. i G. K. o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania...

II SA/Lu 477/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-11-15

. na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...] z dnia [...] lutego 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego...
Nadzoru Budowlanego Miasta [...] z dnia [...] grudnia 2016 r. o odmowie zawieszenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec R. K., zobowiązanego do wykonania...

I SA/Lu 1226/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-02-07

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego - oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem Dyrektor Izby Skarbowej...
. z dnia [...] nr [...] w sprawie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego nr [...] - utrzymał w mocy postanowienie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100