Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Izby Architektów X

VII SA/Wa 1436/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-07

do egzaminu. Zeszyt praktyk był zatem weryfikowany na wstępnym etapie, a jego ocena musiała być pozytywna skoro skarżącego dopuszczono do egzaminu., W odpowiedzi...
na pyt. 2 udzielał błędnych rozwiązań. Nie udzielił odpowiedzi na pytanie pomocnicze wykazując się nieznajomością zagadnienia., Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby...