Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Aptekarska X

VI SA/Wa 1550/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-07

, że z tak sformułowanego pozwu o ustalenie stosunku najmu wynika zagadnienie wstępne, wówczas mógłby dojść do wniosku, że postępowanie należy zawiesić, natomiast z pozwu...
o naruszenie posiadania zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 kpa nie wynika., Prezydium ORA podkreśliło, że przedsiębiorca ma wypowiedzianą umowę najmu (pisma...

VII SA/Wa 1553/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-11

dotyczy bowiem jedynie wstępnych badań lekarskich, którym zgodnie z § 1 tego art. podlegają jedynie osoby przystępujące do pracy pracownicy młodociani. Farmaceuta występujący...
, a więc również do orzeczeń wydawanych w ramach wstępnych badań pracowników jest orzeczenie wydane przez lekarza medycyny pracy potwierdzające generalnie zdolność danej osoby...