Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej X

IV SAB/Po 29/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-03

, że nie zasługiwał on na uwzględnienie. Przez zagadnienie wstępne (kwestię prejudycjalną) uzasadniającą zawieszenie postępowania należy bowiem rozumieć przeszkodę powstającą...
i ma bezpośredni wpływ na jego wynik. Zagadnienia wstępnego nie stanowi jednak zagadnienie warunkujące wniesienie skargi, którego spełnienie jest konieczne do skutecznego...