Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS X

VII SA/Wa 2018/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-08

stwierdzenia nieważności decyzji skargę oddala Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych decyzją z dnia [...] lipca 2010 r. nr [...], na podstawie art. 83 a ust. 2 i art...
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] stycznia 2010 r. nr [...] dotyczącej J. Z. , ul. [...] , [...]., W uzasadnieniu decyzji Prezes wyjaśnił...

VII SA/Wa 1993/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-15

stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] stycznia 2010 r. nr [...] dotyczącej M. C. , ul. [...] , [...] P.., W uzasadnieniu decyzji Prezes wyjaśnił, że na podstawie zebranego...
o stwierdzenia nieważności decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w P. na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 i 3 k.p.a., Prezes powołał przepis art. 123 u.s.u.s....

VII SA/Wa 2011/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-15

stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] stycznia 2010 r. nr [...] dotyczącej B. J., ul. [...] , [...] C., W uzasadnieniu decyzji Prezes wyjaśnił, że na podstawie...
wniosek o stwierdzenia nieważności decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w P. na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 i 3 k.p.a., Prezes powołał przepis art. 123 u.s.u.s....

VII SA/Wa 2048/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-15

stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] stycznia 2010 r. nr [...] dotyczącej G. B. , ul. [...] , [...]., W uzasadnieniu decyzji Prezes wyjaśnił, że na podstawie zebranego...
o stwierdzenia nieważności decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w P. na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 i 3 k.p.a., Prezes powołał przepis art. 123 u.s.u.s....

II SA/Sz 329/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-09-08

A. J. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
w [...] wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji [...] Dyrekcji Kolei Państwowych Zarządu Spraw Pracowniczych Socjalnych w [...] z dnia [..] r. numer [...] o przyznaniu emerytury...

VII SA/Wa 2032/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-02

stwierdzenia nieważności decyzji skargę oddala. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych decyzją z dnia [...] lipca 2010r. nr [...] na podstawie art. 83a ust. 2 i art. 66 ust...
. 123 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych, - odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Zakładu...

VII SA/Wa 2031/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-02

stwierdzenia nieważności decyzji skargę oddala. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych decyzją z dnia [...] lipca 2010r. nr [...] na podstawie art. 83a ust. 2 i art. 66 ust. 5...
ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych, - odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Zakładu Ubezpieczeń...

VII SA/Wa 2034/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-08

w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji skargę oddala Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych decyzją z dnia [...] lipca 2010r. nr [...] na podstawie art. 83a ust. 2 i art...
, w związku z art. 123 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych, - odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Zakładu...

VII SA/Wa 2033/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-02

stwierdzenia nieważności decyzji skargę oddala. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych decyzją z dnia [...] lipca 2010r. nr [...] na podstawie art. 83a ust. 2 i art. 66 ust...
. 123 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych, - odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Zakładu...

VII SA/Wa 2014/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-04

w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji. skargę oddala Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych decyzją z dnia [...] lipca 2010r. nr [...] na podstawie art. 83a ust. 2...
. o systemie ubezpieczeń społecznych, - odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w P. Inspektorat w P...
1   Następne >   +2   +5   +10   100