Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

III SA/Lu 596/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-11-21

., nr [...], odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Izby Celnej w [...] z dnia [...] lipca 2011 r., nr [...]., W uzasadnieniu...
stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Izby Celnej w [...] z dnia [...], lipca 2011 r., na podstawie art. 247 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja...

I GSK 1349/14 - Wyrok NSA z 2016-01-21

Celnej w P. z dnia [...] kwietnia 2013 r.; nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie opłaty paliwowej...
. z dnia [...] kwietnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej określenia zobowiązania...

I GSK 1347/14 - Wyrok NSA z 2016-01-21

[...] kwietnia 2013 r.; nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie opłaty paliwowej 1. uchyla zaskarżony wyrok; 2...
., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej określenia zobowiązania podatkowego w opłacie paliwowej za poszczególne...

III SA/Wa 1186/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-27

. odmówiono stwierdzenia nieważności decyzji., Z akt sprawy wynika, że skarżąca spółka pismem z dnia 21 maja 2004 r. wystąpiła do Naczelnika Urzędu Celnego...
kwietnia 2006 r. do Naczelnika Urzędu Celnego [...] w W. wpłynął wniosek skarżącej spółki o stwierdzenie nieważności decyzji tego organu z dnia [...] czerwca 2004 r...

I SA/Gd 1444/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-02-27

A. z siedzibą w S. G. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w z dnia 29 października 2012 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...
stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Urzędu Celnego z dnia 4 lipca 2011 r. w części ustalającej dopuszczalną normę zużycia alkoholu etylowego oznaczonego kodem CN...

III SA/Wa 1894/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-01

w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia [...] maja 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej oddala skargę Zaskarżoną decyzją z dnia...
[...] maja 2010 r. nr [...] Dyrektor Izby Celnej w W. utrzymał w mocy decyzję własną nr [...] z dnia [...] stycznia 2010 r. odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji...

III SA/Lu 505/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-11-19

stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w L. z dnia [...] listopada 2012 r., Nr [...]., Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w sprawie, której stan faktyczny...
także żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w L. z dnia [...] listopada 2012 r., Nr [...] na podstawie art. 247 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29...

I SA/Ke 1/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-02-02

[...]. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie...
w mocy postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. z [...]., nr [...], którym odmówiono A. M. O. wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej...

III SA/Gl 1755/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-06-11

. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie weryfikacji zgłoszeń celnych co do klasyfikacji taryfowej, podatku od towarów i usług (stwierdzenia nieważności decyzji) oddala...
skargę. Zaskarżoną decyzją z [...] r. nr [...] Dyrektor Izby Celnej w K. utrzymał w mocy swoją decyzję z [...] r. nr [...], którą odmówiono H.W. stwierdzenia nieważności...

III SA/Gl 1759/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-06-11

. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie weryfikacji zgłoszeń celnych co do klasyfikacji taryfowej, podatku od towarów i usług (stwierdzenia nieważności decyzji) oddala...
skargę. Zaskarżoną decyzją z [...] r. nr [...] Dyrektor Izby Celnej w K. utrzymał w mocy swoją decyzję z [...] r. nr [...] , którą odmówiono H. W. stwierdzenia nieważności...
1   Następne >   +2   +5   +10   100