Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Ol 883/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-03-04

A na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji określającej...
26 lipca 2010 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wpłynął wniosek Spółki A z siedzibą w W. o stwierdzenie nieważności decyzji tego organu z dnia...

I SA/Ol 9/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-02-18

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji określającej wysokość dotacji...
skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' r. nr '[...]' o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...

I SA/Ol 10/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-02-18

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji określającej wysokość dotacji...
skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' r. nr '[...]' o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...

I SA/Ol 772/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-12-18

. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej określającej wysokość zobowiązania podatkowego...
'[...]', odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Dyrektora Izby Celnej z dnia '[...]'., Z przesłanych do kontroli Sądu wraz ze skargą na powyższą decyzję...

I SA/Ol 628/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-01-16

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia odmawiającego stwierdzenia nieważności postanowienia...
nr. '[...]' z '[...]', którym odmówiono stwierdzenia nieważności własnego postanowienia nr. '[...]' z dnia '[...]' utrzymującego w mocy postanowienie SKO nr. '[...]' z dnia '[...]' w sprawie...

I SA/Ol 627/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-01-16

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia odmawiającego stwierdzenia nieważności w sprawie odmowy...
rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem SKO nr. '[...]' z '[...]', którym odmówiono stwierdzenia nieważności własnego postanowienia nr. '[...]' z dnia '[...]' utrzymującego...

I SA/Ol 7/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-02-18

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji określającej wysokość dotacji...
w wysokości 1 466 897,91 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych odmówiło wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ww. decyzji...

I SA/Ol 354/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-07-15

Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji określającej wysokość zobowiązania...
w podatku od nieruchomości. oddala skargę W dniu '[...]' r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wpłynął wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji tego organu z dnia...

I SA/Ol 355/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-10-24

., R. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego (dalej jako SKO, Kolegium) z dnia '[...]' r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...

I SA/Ol 388/04 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2005-03-23

'[...]' Nr '[...]' w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Urzędu Skarbowego oddala skargę. Decyzją z dnia 13 września 2004r...
stwierdzenia nieważności decyzji Urzędu Skarbowego z 08 sierpnia 1997r., o nr 419/97, określającej opłatę skarbową w kwocie 3.250 zł od umowy zamiany z dnia 22.07.1997r. zawartej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100