Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji i Nauki X

V SA/Wa 291/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-02

Sowiński (spr.), Protokolant st. specjalista - Justyna Macewicz, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 kwietnia 2019 r. sprawy ze skargi A.(...) w W. na informację zawartą...
argumentu o wyczerpujących informacjach dotyczących realizacji poszczególnych multimediów bazowych w projekcie, które zdaniem strony mają znajdować się pod budżetem...

V SA/Wa 1149/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-21

- Andrzej Kania, Protokolant st. specjalista - Anna Wiśniewska, , po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 sierpnia 2019 r. sprawy ze skargi A. w W. na informację Ministra...
informacjach dotyczących realizacji poszczególnych multimediów bazowych w projekcie, które zdaniem Strony mają znajdować się pod budżetem szczegółowym. Informacje tam zamieszczone...