Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego X

I SA/Wa 1438/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-17

prawny wywodzą zaś z faktu zawarcia z rektorem [...] Szkoły [...] w C., w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości rolnych. Umowa ta została zawarta...
spowodowałoby nie uzyskanie przez nią osobowości prawnej i brak zdolności do zawarcia umowy sprzedaży., Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją z dnia [...] lutego...

I SA/Wa 1439/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-17

przedmiotowej decyzji., Interes prawny wywodzą zaś z faktu zawarcia z rektorem Wyższej Szkoły [...] w C. w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości rolnych. Umowa...
stwierdzenia nieważności kwestionowanej decyzji. Skarżący wywodzą swój interes prawny z faktu zawarcia w 2001 r. z Wyższą Szkołą [...] w C. umowy kupna-sprzedaży nieruchomości...

V SA/Wa 1800/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-29

wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz prawa własności budynków, sprzedaż środków transportu), a przychody z tytułu dzierżawy i najmu majątku...
instytutów badawczych przemawiać może fakt, że jej celem jest nie tylko prowadzenie badań, ale również sprzedaż ich wyników. Instytuty te nie prowadzą działalności...

II SA/Wa 1907/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-11

nieruchomości - sprzedaż każdej z nich zajmie co najmniej rok. Ponadto ustalenie wierzycieli to też okres przynajmniej kilku miesięcy. Organ tych okoliczności w ogóle...