Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy X

I SA/Sz 769/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-11-21

. lokalu przy ul. [...] w K.), akt notarialny sprzedaży nieruchomości przy ul. [...] w K. na rzecz P. M., będącego prezesem [...] Sp. z o.o., oraz umowę użyczenia lokalu...