Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej X

III SA/Wa 1485/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-28

opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży Nieruchomości Wydzielonej, braku opodatkowania podatkiem VAT zadatku w dacie jego otrzymania, opodatkowania Dodatkowego Wynagrodzenia...
. opisanej Nieruchomości II) i Nieruchomość Wydzielona III (z ww. opisanej Nieruchomości III) oraz sprzedaż wydzielonych nieruchomości Kupującemu., 6) Obecnie...

I SA/Sz 725/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-11-09

był tylko i wyłącznie cel mieszkaniowy, a sytuacja zastana na miejscu zmuszała do zmiany planów., 3. wydatkowanie środków ze sprzedaży nieruchomości, na remont lokalu mieszkalnego...
interpretacyjnego, art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc...

I SA/Op 143/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-06-20

czynnym podatnikiem VAT., Od sprzedaży zbytej nieruchomości został zapłacony podatek od towarów i usług. W związku ze sprzedażą nieruchomości strony w umowie sprzedaży...
(zgodnie z zapisami umowy sprzedaży). Usługi zwolnione wykonywane są w biurowcu wnioskodawcy znajdującym się na innej nieruchomości niż nieruchomość zbyta. W związku...

III SA/Wa 3933/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-29

dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości (uzupełnionym pismem z dnia 22 września 2017 r.)., Wnioskodawczyni...
osobistym Wnioskodawczyni podjęła decyzję o sprzedaży nieruchomości. W dniu 16 listopada 2011 r. dokonała sprzedaży części nieruchomości. Umowa ostateczna sprzedaży...

III SA/Wa 2107/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-08

działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie planuje sprzedaży nieruchomości w najbliższym czasie, zarówno z majątku prywatnego jak i z działalności gospodarczej...
wynoszący [...] we współwłasności przedmiotowej nieruchomości nabył będąc w związku małżeńskim do majątku wspólnego na podstawie umowy sprzedaży zawartej w dniu [...] września...

I SA/Wr 34/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-08-23

w zakresie skutków podatkowych związanych ze sprzedażą nieruchomości., We wniosku wspólnym złożonym przez Skarżącego i E. N. (dalej: Zainteresowani) przedstawiono...
(dalej: Spółka A) następujące nieruchomości: Zabudowaną działkę gruntu nr [...] położoną we W. (działka w chwili sprzedaży zabudowana była budynkami przemysłowymi...

I SA/Wr 634/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-01-24

z wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę Banku. Z uzyskanej kwoty są spłacani wierzyciele spadkodawczyni. Szybka sprzedaż Nieruchomości była jedynym sposobem na zatrzymanie...
z powyższym opisem zadano następujące pytanie., Czy sprzedaż Nieruchomości spowodowała powstanie przychodu u Wnioskodawcy w PIT, a jeżeli tak, to w jaki sposób Wnioskodawca...

III SA/Wa 2778/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-04

dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości. Przedstawiając stan faktyczny wyjaśnił, że w lipcu...
2011 r. dokonał wraz z małżonką w ramach wspólności ustawowej sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia. W wymaganym terminie wraz z małżonką złożyli...

III SA/Wa 585/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-14

prowadzi działalność gospodarczą w branży nieruchomościowej polegającą m.in. na kupnie i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek. Spółka posiada dwie zabudowane działki...
i wniesieniu do niej Nieruchomości. Wydzielenie majątku nieprodukcyjnego do Spółki miało ułatwić jego sprzedaż i odciążyć X. S.A. od ponoszenia kosztów utrzymania...

I SA/Po 210/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-04-13

indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości., We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny...
, prawidłowym postępowaniem wnioskodawcy winno być rozliczenie w zeznaniu PIT-39 - złożonym właściwemu organowi podatkowemu - przychodu ze sprzedaży nieruchomości odziedziczonej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100