Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6123 Zasób geodezyjny i kartograficzny X

II SA/Sz 154/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-04-04

skarżący dołączyli dwie decyzje z Ośrodka Pomocy Społecznej w D. z [...] r. w sprawie przyznania skarżącemu specjalnego zasiłku opiekuńczego w kwicie [...] zł...
z [...] letnią córką w [...] domu o pow. 120 m2, nie posiadają innego majątku ani żadnych oszczędności, a ich comiesięczny dochód wynosi [...] zł i składa się z zasiłku...