Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I SA/Ol 322/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-07-28

Administracji Skarbowej w Olsztynie z dnia 25 kwietnia 2022 r. nr 2801-IEW.4253.4.2022.7 w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji 1) uchyla zaskarżone...
na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie z 25 kwietnia 2022 r., w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej...

I SA/Ol 583/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-11-16

A na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności 1. uchyla zaskarżone postanowienie 2. zasądza...
'[...]' w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności., Z akt sprawy wynika, że decyzją z dnia '[...]' Prezydent Miasta określił Spółce wysokość zobowiązania podatkowego...

II SA/Ol 883/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-12-17

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o pozwoleniu zintegrowanym I. uchyla...
., dalej jako: k.p.a.), utrzymało w mocy postanowienie Starosty O. z dnia '[...]' w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Starosty O. z dnia...

I SA/Ol 122/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-04-09

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności I. uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające...
Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia '[...]', w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia '[...]' określającej...

I SA/Ol 309/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-07-02

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę. Postanowieniem z dnia...
zaniechanie poinformowania Spółki, że toczy się postępowanie w sprawie nadania decyzji nieostatecznej Wójta Gminy rygoru natychmiastowej wykonalności;, -art. 210 § 4...

I SA/Ol 278/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-04-30

. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia...
ze zm.), utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego z dnia '[...]' znak '[...]' o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Naczelnika Urzędu Celnego...

I SA/Ol 404/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-08-09

Izby Administracji Skarbowej z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę Postanowieniem z dnia '[...]' Dyrektor Izby...
Urzędu Celnego z dnia '[...]', którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Naczelnika Urzędu Celnego z dnia '[...]' w części dotyczącej określenia wysokości...

II SA/Ol 110/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-04-02

A na postanowienie Wojewody z dnia '[...]', Nr '[...]' w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności w sprawie pozwolenia na budowę oddala skargę. Postanowieniem...
2018 r. - nadal rygor natychmiastowej wykonalności, ze względu na ważny interes społeczny oraz wyjątkowo ważny interes strony, decyzji Starosty z dnia...

I SA/Ol 176/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-04-09

A na postanowienia Dyrektora Izby Celnej z dnia '[...]' nr '[...]', '[...]', '[...]', '[...]', '[...]' i '[...]' w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargi...
postanowień) z dnia '[...]' o nr: '[...]','[...]','[...]','[...]','[...]' i '[...]', o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznym decyzjom Naczelnika Urzędu...

I SA/Ol 182/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-04-09

A na postanowienia Dyrektora Izby Celnej z dnia '[...]' nr '[...]', '[...]', '[...]', '[...]' i '[...]' w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargi...
postanowienia Naczelnika Urzędu Celnego z dnia '[...]', którymi nadano rygor natychmiastowej wykonalności decyzjom z dnia '[...]' w przedmiocie określenia Spółce A z siedzibą w E...
1   Następne >   +2   +5   +10   63