Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 2928/16 - Wyrok NSA z 2017-11-08

kwota renty planistycznej dotyczy całości nieruchomości, a nie jej części, a ponadto zawiera wiele uchybień., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. decyzją z dnia [...] 2015 r...
tego, że w przypadku prawidłowego wytypowania wszystkich stron w postępowaniu, obowiązek zapłaty renty planistycznej nie podlegałby dziedziczeniu, bowiem spadek nie może obejmować stosunków...

II SA/Kr 676/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-08-05

. Jak podkreśliła strona w przedmiotowej sprawie ustalenie renty planistycznej było prostą pochodną przyjętych przez rzeczoznawcę wartości. Dopiero eliminacja operatu biegłego...
sprawy i podkreśliło, że w postępowaniu w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej przeprowadzono dowód z operatu rzeczoznawcy majątkowego R.B. i dowód ten uznany został...