Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I FSK 310/13 - Wyrok NSA z 2014-02-11

) nie mamy do czynienia z fakturami wystawionym błędnie czy też fakturami pustymi. W momencie wystawiania tych faktur wskazywały one rzeczywistą wysokość obrotu. Podstawę...
. Przede wszystkim jednak w odniesieniu do rabatów (premii pieniężnych) nie zachodzi co do zasady niebezpieczeństwo związane z fikcyjnymi, czy też pustymi fakturami...

III SA/Wa 341/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-09

czy też fakturami pustymi. W momencie wystawiania tych faktur wskazywały one rzeczywistą wysokość obrotu. Podstawę do ewentualnego umniejszenia podstawy opodatkowania stanowi...
do rabatów (premii pieniężnych) nie zachodzi co do zasady niebezpieczeństwo związane z fikcyjnymi, czy też pustymi fakturami. Nieskorzystanie przez podatnika z instytucji...

I FSK 271/13 - Wyrok NSA z 2014-01-09

on sytuacji, gdy faktura nie odzwierciedla transakcji (puste faktury) lub wprawdzie odzwierciedla transakcje, ale niezgodnie z rzeczywistością. Taka sytuacja nie istniała...
należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturach wystawionych przez Agencję z tytułu świadczonych przez nią usług marketingowych, obejmujących swoim zakresem...

I SA/Kr 1143/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-28

wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym jezdni. Zagospodarowano place i puste przestrzenie tworząc place postojowe, deptaki i parkingi oraz wymieniono lampy oświetlenia...
drogowej. Dokonano wymiany nawierzchni asfaltowej, przebudowy chodników i skrzyżowania wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym jezdni. Zagospodarowano place i puste...

I FSK 1693/13 - Wyrok NSA z 2014-12-09

obowiązku podatkowego we wskazanym przypadku?, 4. kiedy we wskazanym przypadku winna zostać wystawiona faktura VAT?, Zdaniem wnioskodawcy nabycie z mocy prawa przez Skarb...
ma nastąpić z jej środków budżetowych. Powyższe czyni przedmiotową należność pustą wartością., Ponadto, czynności Miejskiego Zarządu Dróg należy niewątpliwie zakwalifikować...

I FSK 1669/13 - Wyrok NSA z 2014-11-19

przestrzennego zostały przeznaczone pod zabudowę, Gmina dokumentuje ich dostawę fakturami, na których wykazuje należną kwotę podatku od towarów i usług. Wnioskodawczyni...
naliczonego, w takim przypadku druga część regulacji art. 15 ust. 6 U.p.t.u. stanowiłaby tzw. 'pusty przepis', co jest niezgodne z zasadą racjonalnego ustawodawcy. Zaznaczono...

I SA/Gd 1103/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-10-28

czy też nie. Organ musi jednie stwierdzić czy wobec wnioskodawcy określona norma znajduje zastosowanie. Rozstrzyganie czy określona norma jest pusta nie może być dokonywane...
danej czynności zastosował podatnik, i niezależnie od tego, co wykazał na fakturach sprzedaży oraz w prowadzonych ewidencjach. Wszelkie odstępstwa od zastosowania...