Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło

II GSK 1644/13 - Wyrok NSA z 2014-12-11

rzeczywistych operacji gospodarczych zatem była tzw. ,,pustą fakturą' a transakcja miała charakter oszukańczy co w konsekwencji powoduje niemożność obniżenia podatku należnego...
w następstwie oświadczenia woli każdej ze stron. Firma [...] Polska wystawiła fakturę VAT z tytułu wpłaty zaliczki, bowiem w świetle przepisów podatkowych, w przypadku zaliczki...