Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Narodowego Banku Polskiego X

II GZ 149/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-16

Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 maja 2006 r. sygn. akt VI SA/Wa 978/05 w zakresie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku...
: oddalić zażalenie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 31 maja 2006 r. odmówił przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie...

VI SA/Wa 1029/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-07-20

jej środki zaskarżenia co czyni skargę niedopuszczalną i jest przyczyną jej odrzucenia., Prezes NBP postanowieniem z [...] grudnia 2005r. nr [...] przywrócił T. S. termin...

II GSK 24/07 - Wyrok NSA z 2007-07-05

, co czyni skargę niedopuszczalną i jest przyczyną jej odrzucenia., Prezes NBP postanowieniem z 22 grudnia 2005 r., nr 25/2005 przywrócił T. S. termin do złożenia wniosku...