Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

II SA/Ke 829/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-11-20

, adaptacja lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych'. Zdaniem organu, planowanego wyrobu pamiątek...
obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych', co uzasadniało odmowę przyznania pomocy., Z powyższym stanowiskiem nie zgodził się P. K...

II SAB/Go 9/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-06-19

planistyczny, o tyle decyzja o warunkach zabudowy, będąca aktem stosowania prawa, przesądza o rodzaju ( przeznaczeniu, powierzchni zabudowy, wysokości, itd.) obiektu budowlanego...
z obowiązującym prawem działka, której dotyczy decyzja może zostać zalesiona., Pismem [...] organ zawiadomił G.R. o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania w związku z nieuzpełnieniem...