Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bk 1530/02 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2003-04-08

wyjątku jedynie zgłoszenie. Zbiornik wodny jest bowiem budowlą o charakterze hydrotechnicznym., 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /t.j. Dz.U. 2000 nr 106...
poprzedniego /art. 48 Prawa budowlanego/. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Marii i Romualda Ch. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru...

SA/Bk 1416/01 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2002-02-13

w art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /t.j. Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./ ale jest też budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 - prawa budowlanego...
wchodzącą w zakres szerokiego pojęcia obiektu budowlanego. Aby urządzenie budowlane, o jakim mowa w art. 3 pkt 9 ustawy - Prawo budowlane, podlegało regulacjom tego prawa...

SA/Bk 1897/01 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2002-05-09

1. Gdyby przyjąć, że decyzja wydana na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. 2000 nr 105 poz. 1126 ze zm./ może nakładać...
budowlanych, które w świetle przedstawionej dokumentacji technicznej należałoby ocenić jako sprzeczne z przepisami prawa i regułami sztuki budowlanej., Przy ponownym...

SA/Bk 1487/01 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2002-02-13

budynku nie mógł wylegitymować się pozwoleniem na jego budowę a w świetle art. 333 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym...
lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./ to jest ustawa z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm...

SA/Bk 20/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-06-29

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ nie rozróżnia samowoli i jej skutków administracyjnych w zależności...
na ryzyko inwestora i zagrożonymi sankcją przewidzianą art. 48 Prawa budowlanego., 2. Od rygoru art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz...

SA/Bk 1099/02 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2002-12-10

Szlaban elektroniczny nie jest obiektem budowlanym w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./. Naczelny Sąd...
. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ nakazał Związkowi Lustracyjnemu Spółdzielni Pracy Delegaturze Regionalnej w B...

SA/Bk 1117/02 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2002-12-10

Sankcja rozbiórki z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./ winna być orzekana, w sytuacji pełnej...
znacznego zużycia krokwi. Przy takich ustaleniach organ z powołaniem się na art. 51 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 prawa budowlanego nakazał inwestorom wykonanie dokumentacji...

SA/Bk 1521/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2001-03-20

1. Postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych może być wydane na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm...
projektu i udzielonego pozwolenia na budowę to takie zmiany, które nie powodują naruszenia przepisów prawa budowlanego i nie wpłynęłyby na treść decyzji o pozwoleniu...

SA/Bk 657/99 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-01-26

Od rygoru art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ nie można odstąpić w żadnym przypadku - chyba, że samowola budowlana...
nie będzie dostrzeżona przez okres pięciu lat /art. 49/, lub gdy z mocy art. 103 ust. 2 stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U....

SA/Bk 1173/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2001-01-16

kontenerowe, zaliczają się do wyszczególnionych w art. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./, tymczasowych obiektów...
budowlanych wymagających pozwolenia na budowę., 2. Usytuowanie na działce budynku do czasowego użytkowania o jakim mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 3 Prawa budowlanego, służącego...
1   Następne >   +2   +5   +10   12