Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów X

VI SA/Wa 1229/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-26

zaniechał przeprowadzenia przewidzianych normą PN-EN 13613:2003 badań, które w sposób rzetelny i zgodny z prawem pozwoliłyby ocenić poziom bezpieczeństwa produktu będącego...
z siedzibą w W. nie mogła zostać zaakceptowana z uwagi na fakt, iż koszt budowy stanowiska obciążyłby Skarb Państwa - Prezes UOKiK nie był w stanie zweryfikować opinii Inspekcji...