Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Głównego Urzędu Ceł X

GSK 507/04 - Wyrok NSA z 2004-09-28

od cła., Warunkiem korzystania z procedury uszlachetniania biernego jest uzyskanie pozwolenia przez osobę zlecającą dokonanie procesu uszlachetnienia. Osoba ubiegająca...
się o uzyskanie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego składa wniosek do organu celnego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 40 do rozporządzenia...

GSK 492/04 - Wyrok NSA z 2004-09-28

jest uzyskanie pozwolenia przez osobę zlecającą dokonanie procesu uszlachetnienia. Instytucja pozwoleń ma charakter sformalizowany, a reguły w tym zakresie mają charakter...
(samochodów) powinien być zgodny z opisem tych produktów zawartym w pozwoleniu. W ramach udzielonego pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego, towarem...

GSK 515/04 - Wyrok NSA z 2004-10-21

celnego', WP Lex 1999, str. 128-131). Warunkiem korzystania z procedury uszlachetniania biernego jest uzyskanie pozwolenia przez osobę zlecającą dokonanie procesu...
w pozwoleniu. W ramach udzielonego pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego towarem wywożonym do CAT Gmbh w Bruhl, był towar o nazwie handlowej - przegroda...

GSK 522/04 - Wyrok NSA z 2004-10-21

celnego', WP Lex 1999, str. 128-131). Warunkiem korzystania z procedury uszlachetniania biernego jest uzyskanie pozwolenia przez osobę zlecającą dokonanie procesu...
w pozwoleniu. W ramach udzielonego pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego towarem wywożonym do CAT Gmbh w Brühl, był towar o nazwie handlowej - przegroda...

GSK 524/04 - Wyrok NSA z 2004-10-21

kodeksu celnego', WP Lex 1999, str. 128-131). Warunkiem korzystania z procedury uszlachetniania biernego jest uzyskanie pozwolenia przez osobę zlecającą dokonanie procesu...
w pozwoleniu. W ramach udzielonego pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego towarem wywożonym do CAT Gmbh w Brühl, był towar o nazwie handlowej...

GSK 530/04 - Wyrok NSA z 2004-10-21

celnego', WP Lex 1999, str. 128-131). Warunkiem korzystania z procedury uszlachetniania biernego jest uzyskanie pozwolenia przez osobę zlecającą dokonanie procesu...
w pozwoleniu. W ramach udzielonego pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego towarem wywożonym do CAT Gmbh w Brühl, był towar o nazwie handlowej - przegroda...

GSK 518/04 - Wyrok NSA z 2004-10-21

celnego', WP Lex 1999, str. 128-131). Warunkiem korzystania z procedury uszlachetniania biernego jest uzyskanie pozwolenia przez osobę zlecającą dokonanie procesu...
w pozwoleniu. W ramach udzielonego pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego towarem wywożonym do [...], był towar o nazwie handlowej - przegroda działowa...

GSK 497/04 - Wyrok NSA z 2004-09-28

. 128-131). Warunkiem korzystania z procedury uszlachetniania biernego jest uzyskanie pozwolenia przez osobę zlecającą dokonanie procesu uszlachetnienia. Instytucja pozwoleń...
w zgłoszeniu celnym o dopuszczeniu do obrotu produktów kompensacyjnych (samochodów) powinien być zgodny z opisem tych produktów zawartym w pozwoleniu. W ramach udzielonego...

GSK 564/04 - Wyrok NSA z 2005-02-08

z procedury uszlachetniania biernego jest uzyskanie pozwolenia przez osobę zlecającą dokonanie procesu uszlachetniania. Instytucja pozwoleń ma charakter sformalizowany, a reguły...
do obrotu produktów kompensacyjnych (samochodów) powinien być zgodny z opisem tych produktów zawartym w pozwoleniu. W ramach udzielonego pozwolenia na korzystanie z procedury...

GSK 512/04 - Wyrok NSA z 2004-09-28

jest uzyskanie pozwolenia przez osobę zlecającą dokonanie procesu uszlachetniania. Instytucja pozwoleń ma charakter sformalizowany, a reguły w tym zakresie mają charakter istotny...
) powinien być zgodny z opisem tych produktów zawartym w pozwoleniu. Podmiot ubiegający się o uzyskanie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego...
1   Następne >   +2   +5   +10   15