Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Morskiej X

VI SA/Wa 1489/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-15

do miejscowego urzędu. Decyzja ta jest niezbędna do sporządzenia projektu budowlanego i związanych z nim opracowań, a także do uzyskania pozwolenia na budowę oraz na rozpoczęcie...
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowę., W toku postępowania administracyjnego skarżąca nie wykazała także, aby podjęcie powyższych działań...

I SAB/Wa 41/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-04-14

, że nieruchomość nie ma uregulowanego stanu prawnego, co powoduje, iż od 5 lat nie można uzyskać pozwolenia na budowę. 'W.' Spółka z o.o. w K. wnosi cyt...

IV SA/Wa 1676/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-29

niniejszego przepisu pozwolenia wodnoprawne, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzje o pozwoleniu na budowę oraz decyzje w sprawie zmian w zalesianiu...