Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Funduszy i Polityki Regionalnej X

V SA/Wa 1786/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-13

dostosowania narzędzi modułów oraz ich modyfikacji, a zastosowanie istniejących metod programistycznych miało pozwolić na wyeliminowanie błędów części modułów...
[...] , której zasadniczą funkcjonalnością miała być platforma z nowatorskimi narzędziami pozwalającymi na dokładne odwzorowanie i określenie typu budowy ciała, pozwalającymi...