Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji X

VI SA/Wa 1669/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-04

wnioskodawcy programu radiowego pod nazwą T. na program telewizyjny pod nazwą T. W uzasadnieniu wnioskodawca stwierdził, iż wnioskowana zmiana pozwoli na:, a) zdecydowane...
będzie nadal nadawał w wymaganym wymiarze program o tematyce lokalnej. Wnioskodawca wyjaśnił także, iż podjęcie współpracy ze spółką T. S.A. pozwoli T. na korzystanie...

VI SA/Wa 46/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-12-27

Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty pozwolenie na używanie urządzeń radiowych. Operator odpowiada za bieżące utrzymanie parametrów technicznych stacji zapisanych...
argumenty ekonomiczne (nie zakończenie budowy studiów lokalnych , powodujące ujemny wynik finansowy). Obecnie KRRiT stoi na stanowisku, wyrażonym zresztą w piśmie strony...

II GSK 1795/12 - Wyrok NSA z 2014-05-21

. z o.o. BRE Bank w dniu udzielenia promesy dysponował niezbędnymi informacjami o spółce S. Sp. z o.o., które pozwoliły na pozytywną ocenę zdolności kredytowej tej spółki...