Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Służby Celnej X

II SA/Wa 730/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-23

, że jest bezrobotny, nie otrzymuje żadnej pomocy z gminnego ośrodka pomocy społecznej., Mając na względzie powyższe zważono, co następuje:, Prawo pomocy obejmuje...
wniosku C. Z. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi C. Z. na decyzję Ministra Finansów z dnia [...] kwietnia...

II SA/Wa 731/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-08

C. Z. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi C. Z. na decyzję Szefa Służby Celnej z dnia [...] marca 2016 r...
. nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia: przyznać C. Z. prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. C. Z. złożył w niniejszej sprawie wniosek...

II SA/Wa 729/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-06

pomocy społecznej, jednak stara się o zasiłek rehabilitacyjny. C. Z. wyliczył, że ponosi wydatki na zakup żywności ok. [...] zł miesięcznie, zakup środków higieny...
. Z. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi C. Z. na decyzję Szefa Służby Cywilnej z dnia [...] marca 2016 r...

II SO/Wa 70/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-16

(w przypadku, gdy korzysta ze świadczeń z zakresu pomocy społecznej należało podać miesięczną wysokość uzyskiwanych świadczeń); oświadczenia, czy wnioskodawca ponosi...
. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego lub adwokata w sprawie o sygn. akt II SAB 364/02 ze skargi A. S...

II SO/Wa 71/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-13

się utrzymuje (w przypadku, gdy korzysta ze świadczeń z zakresu pomocy społecznej należało podać miesięczną wysokość uzyskiwanych świadczeń); oświadczenia, czy wnioskodawca...
niejawnym wniosku A. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego lub adwokata w sprawie...

II SA/Wa 1953/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-15

i zakłóceń na rynku ropy (Dz. U. Nr 52, poz. 343 ze zm.), art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 202, poz. 1551), art. 3...

II SA/Wa 539/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-12

, (Dz. U. Nr 52, poz. 343, ze zm.), art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 202, poz. 1551), art. 3 ust. 1 i 2...
powyższego przepisu czy to za pomocą wykładni językowej, czy też przy użyciu wykładni celowościowej, w ten sposób, iż ustawodawca objął tym przepisem dowolny czas...

II SA/Wa 2566/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-17

bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku ropy (Dz. U. Nr 52, poz. 343 ze zm.), art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy...
społecznej (Dz. U. Nr 202, poz. 1551), art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia, 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 199, poz. 1937), art. 10...

II SA/Wa 1198/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-20

ustawy z dnia 24 września 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 202, poz. 1551), art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy...
przed zmianą ustawy, otrzymali właściwe odwzorowanie tych stopni i stanowisk w kontekście nowej regulacji., Odczytywanie powyższego przepisu, czy to za pomocą wykładni...

II SA/Wa 2412/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-06

paliwowego państwa i zakłóceń na rynku ropy, ( Dz. U. Nr 52, poz. 343, ze zm.), art. 1 pkt 1 ustawy z 24 września 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz...
1   Następne >   +2   5