Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej X

III SA/Gl 209/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-06-13

na zasadach określonych w ustawie o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595, z późn. zm.)., Ośrodek Pomocy Społecznej (dalej: OPS...
. o pomocy społecznej - t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.) należą m. in.:, - kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy...

I SA/Gd 1231/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-10-17

' lub 'Skarżący') o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania czynności w zakresie pomocy społecznej...
wykonywanych za pośrednictwem jednostki budżetowej związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych oraz zapewnieniem pobytu w domu pomocy społecznej., We wniosku przedstawiono...

I SA/Gd 235/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-04-11

dokumentowania usług świadczonych za pośrednictwem domów pomocy społecznej świadczonych przez Powiat., We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny., Powiat S...
rozliczeń podatku VAT., Centralizacji podlegają również domy pomocy społecznej (DPS), w których skład wchodzą: Dom Pomocy Społecznej w M., Dom Pomocy Społecznej w M...

I SA/Gd 1338/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-11-22

od towarów i usług w zakresie bratu opodatkowania usług pomocy społecznej świadczonych przez Powiat., We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny., Powiat...
jest, zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Na terenie działania Powiatu funkcjonują Domy Pomocy Społecznej, które są powiatowymi jednostkami budżetowymi, działającymi...

I SA/Gd 1139/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-10-25

ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) - pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu...
. Dom Pomocy Społecznej w L. jest jednostką organizacyjną Powiatu, realizującą zadania własne Powiatu, wynikające z przepisów prawa. Decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy...

I SA/Łd 824/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-02-26

opodatkowaniu podatkiem VAT usług pomocy społecznej (pytania oznaczone w wniosku jako nr 1 i 2), określenia podstawy opodatkowania (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 3...
z zakresu pomocy społecznej., Na skutek wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 stwierdzone zostało, iż gminna...

I SA/Gd 1160/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-10-18

od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych usług przez Powiat za pośrednictwem Domu Pomocy Społecznej., We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny...
potwierdzić skutki w podatku VAT działalności prowadzonej przez utworzone przez niego jednostki organizacyjne - domy pomocy społecznej., Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r...

III SA/Wa 164/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-05

z zakresu ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.: o pomocy społecznej (art. 7 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy): edukacji publicznej (art. 7 ust. 1 pkt. 8 ww. ustawy...
). W celu wykonywania ww. zadań własnych Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne. Przykładem takiej jednostki jest Ośrodek Pomocy Społecznej (dalej: 'OPS')., Jednostka...

I SA/Gd 641/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-08-14

obowiązku wystawienia faktury dla ośrodka pomocy społecznej z innej jednostki samorządu terytorialnego (Płatnika) w związku z finansowaniem usług wyżywienia dzieci w szkołach...
oraz braku opodatkowania usług opieki społecznej (zapewnienia pobytu w jednostkach pomocy społecznej)., We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stany...

I SA/Wr 1226/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-02-21

sprawy pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych. Jednostką, która realizuje w imieniu i na rzecz Gminy przedmiotowe zadania jest Gminny Ośrodek Pomocy...
od Gminy zarejestrowanym podatnikiem VAT. W myśl art. 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769, 1985, z 2018 r., poz. 650, 700...
1   Następne >   +2   +5   +10   100