Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

II SA/Rz 468/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-08-18

w wysokości 729 zł., w skali miesiąca, sześcioosobowa rodzina otrzymuje świadczenia z pomocy społecznej a jeżeli tak to jakiego rodzaju i wysokości. Jeżeli żadna z osób...
w rodzinie nie otrzymuje świadczeń z pomocy społecznej należało podać przyczyny takiego stanu (pkt 1 wezwania z dnia 5 sierpnia 2008r.)., Odpowiedź strony na wezwanie referendarza...

I SA/Rz 722/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-10-23

prawa pomocy w sprawie ze skargi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) lipca 2007r. nr (...) w przedmiocie zgłoszenia...
celnego - p o s t a n a w i a - przyznać prawo pomocy w zakresie częściowym i zwolnić Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od kosztów sądowych w całości Skarżący...

I SA/Rz 723/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-10-23

prawa pomocy w sprawie ze skargi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) lipca 2007r. nr (...) w przedmiocie zgłoszenia...
celnego - p o s t a n a w i a - przyznać prawo pomocy w zakresie częściowym i zwolnić Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od kosztów sądowych w całości Sygn. akt I SA...

I SA/Rz 719/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-10-23

prawa pomocy w sprawie ze skargi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) lipca 2007r. nr (...) w przedmiocie zgłoszenia...
celnego - p o s t a n a w i a - przyznać prawo pomocy w zakresie częściowym i zwolnić Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od kosztów sądowych w całości Skarżący...

I SA/Rz 721/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-10-23

prawa pomocy w sprawie ze skargi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) lipca 2007r. nr (...) w przedmiocie zgłoszenia...
celnego - p o s t a n a w i a - przyznać prawo pomocy w zakresie częściowym i zwolnić Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od kosztów sądowych w całości Skarżący...

I SA/Rz 720/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-10-23

prawa pomocy w sprawie ze skargi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) lipca 2007r. nr (...) w przedmiocie zgłoszenia...
celnego - p o s t a n a w i a - przyznać prawo pomocy w zakresie częściowym i zwolnić Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od kosztów sądowych w całości Skarżący...

I SA/Rz 714/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-10-15

prawa pomocy w sprawie ze skargi Ośrodka Pomocy Społecznej na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) lipca 2007r. nr (...) w przedmiocie długu celnego - p o s t a n...
a w i a - przyznać prawo pomocy w zakresie częściowym i zwolnić Ośrodek Pomocy Społecznej od kosztów sądowych w całości Skarżący Ośrodek Pomocy Społecznej w złożonym...

III SA/Gl 637/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-07-17

się pobierana przez nią emerytura w wysokości 946 zł, zasiłek [...] w kwocie 153 zł oraz zasiłki [...] otrzymywane w ramach pomocy społecznej., Równocześnie skarżąca...
[...] specjalny z pomocy społecznej., W toku rozpoznania wniosku zważono, co następuje., Stosownie do art. 243 §1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu...

III SA/Lu 387/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-12-18

oraz zasiłek okresowy wypłacany przez ośrodek pomocy społecznej w kwocie [...] zł. W przeliczeniu na jednego członka rodziny dochód wynosi zatem [...] zł. Ponadto jedno...
wynosi [...] zł, co jest kwotą niższą od tzw. minimum socjalnego określonego art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. jedn. - Dz.U. z 2008r...

II SA/Rz 468/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-09-04

danych:, - wyjaśnienia czy rodzina skarżącego otrzymuje świadczenia z pomocy społecznej, a jeśli tak to jakiego rodzaju i w jakiej wysokości, natomiast...
ze świadczeń pomocy społecznej, nieruchomość rolna jest wykorzystywana pod uprawy na własne potrzeby. Wnoszący skargę podniósł, iż wartość wieloletnich: ciągnika...
1   Następne >   +2   +5   +10   100