Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorząd Województwa X

I SA/Sz 292/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-08-12

od towarów i usług tytułem nieopłaconych kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu. K I złożył w dniu 24 kwietnia 2014 r. do Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego wniosek...
m.in.:, 17) różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;, 18) tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw;, 19) podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej...

I SA/Ol 659/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-05

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie) na rzecz radcy prawnego kwotę 360 zł (trzysta sześćdziesiąt) powiększoną o należny podatek od towarów i usług tytułem wynagrodzenia...
procedury trzech zapytań cenowych. Najniższa wyłoniona kwota usługi szkolenia to 10.260 zł. Popełnił natomiast błąd na kwotę 26 zł, przy przepisywaniu kwoty 320 zł dotyczącej...

I SA/Sz 1481/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-04-24

podatku od towarów i usług z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Zaskarżoną informacją z dnia 30 sierpnia 2013 r. nr [...], wydaną na podstawie art...