Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Budownictwa X

I SA/Wa 665/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-10

% podatku od towarów i usług kwotę 41,40 (czterdzieści jeden 60/100) złotych. Na skutek postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (k- 86) adwokat M. J...
z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania...

I SA/Wa 385/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-25

, w tym tytułem 22% podatku od towarów i usług kwotę 26,40 (dwadzieścia sześć 40/100) złotych. Adwokat M. B. została wyznaczona pełnomocnikiem z urzędu dla skarżącego Jana J. (por...
podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania...

I SA/Wa 1754/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-30

czterdzieści sześć 40/100) złotych, w tym tytułem 22% podatku od towarów i usług kwotę 26,40 (dwadzieścia sześć 40/100) złotych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
tego rozporządzenia opłaty za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności...

I SA/Wa 2320/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-04

radcy prawnego ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług...
od towarów i usług kwotę 27,60 (dwadzieścia siedem 60/100) złotych. Radca prawny K. P. został wyznaczony pełnomocnikiem z urzędu dla skarżącego W. L. na skutek...

I SA/Wa 2090/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-11

, w tym tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 27,60 (dwadzieścia siedem 60/100) złotych. Adwokat G. S. został wyznaczony pełnomocnikiem z urzędu dla skarżącej J. G. (por...
podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania...

I SA/Wa 2110/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-21

podwyższyć o stawkę podatku od towaru i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującego w dniu orzekania...
Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 marca 2012 r. należało mu przyznać wynagrodzenie w wysokości 120,00 złotych powiększone o podatek od towarów i usług w kwocie 27,60 złotych...

I SA/Wa 1519/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-04

siedem 60/100) złotych, w tym tytułem opłaty kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 27,60 (dwadzieścia siedem 60/100) złotych...
podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. Zgodnie...

I SA/Wa 457/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-19

prawnej udzielonej z urzędu kwotę 146,40 (sto czterdzieści sześć 40/100) złotych, w tym tytułem 22% podatku od towarów i usług kwotę 26,40 (dwadzieścia sześć 40/100...
prawnego ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług...

I SA/Wa 1151/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-09

sześć 40/100) złotych, w tym tytułem opłaty kwotę 120,00 (sto dwadzieścia) złotych, tytułem 22% podatku od towarów i usług kwotę 26,40 (dwadzieścia sześć 40/100) złotych...
się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach...

I SA/Wa 2010/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-21

udzielonej z urzędu kwotę 146,40 (sto czterdzieści sześć 40/100) złotych, tym tytułem 22% podatku od towarów i usług kwotę 26,40 (dwadzieścia sześć 40/100) złotych. Pismem...
1   Następne >   +2   +5   +10   12